Omprioritering og effektivisering

I det senest budgetforlig vedtog Byrådet, at der i 2017-2019 skal frigøres et råderum på 2% af serviceudgifterne årligt. Det vil sige ca. 80 mio. kr. i 2017, ca. 160 mio. kr. i 2018 og ca. 240 mio. kr. i 2019. Råderummet skal dels dække det statslige omprioriteringsbidrag på 1%, og dels skabe et råderum på 1 % til kommunens eget behov for omprioriteringer og nye investeringer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 20. januar 2016 spillereglerne for, hvordan der skal arbejdes med effektivisering i budget 2017-2020. Spillereglerne er illustreret på tegningen ovenfor. Tegningen viser, at der i alt skal skabes et råderum på 72 mio. kr. i 2017. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så udvalgene beholder en halv procent (ca. 18 mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Den resterende halve procent (ca. 18 mio. kr.) skaber et råderum for Byrådets tværgående prioriteringer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog ligeledes at igangsætte en tværgående effektviseringsindsats, der sigter på at realisere gevinster fra 2018 og frem. Gevinster herfra vil kunne reducere behovet for at fordele årlige rammereduktioner ud i hele organisationen. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil i juni måned blive forelagt oplæg til, hvilke effektiviseringsanalyser, der kan igangsættes.

Sidst opdateret: 31.03.2016