Budgetmøder

Materialer fra Byrådets møder om budget 2017-2020 vil løbende blive lagt på hjemmesiden:

Budgetforlig indgået fredag den 2. september 2016.

  • Orientering om budgetsituationen den 22. august

        Program

        Materialeliste

Se video (videoboks) med interview, hvor økonomi- og personaledirektør, Klaus Christiansen, fortæller om, hvordan den økonomiske situation ser ud for Viborg Kommune forud for de politiske budgetforhandlinger.

I den næste video (se videoboks) vises hovedtallene i årets budget, og Klaus Christiansen forklarer en række slides om bl.a. indarbejdede reduktioner, råderummet i årets budgetlægning og de væsentligste forhold, der påvirker årets budget.

 

  • Temamøde om budget 2017-2020 den 22. juni

        Aktuel kommunaløkonomi

        Udvalgenes budgetforslag

        Partiernes spørgsmål og forslag til udvidelse / reduktioner

        Status vedr. indsatsen for unge ledige

        Politiker Portal 

 

  • Plankonference den 29. til 30. marts :

        Program                                                                         

        Plancher - Aktuel Økonomi

        Plancher - Flygtninge

        Præsentation - Sundhedsområdet

        Plancher - Demografiregulering

        Byvækst

        Områdefornyelse

        Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere

 

        
Sidst opdateret: 22.08.2017