Budgetforlig

Der er indgået budgetforlig i Viborg Byråd fredag den 2. september 2016. Samtlige partier i byrådet står bag forliget: Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten (herefter omtalt som partierne)

Skat
Partierne er enige om, at skatten holdes uændret.

De store velfærdsområder tilgodeses
Indenfor de stramme rammer er partierne enige om at opprioritere skolerne. De ekstra midler skal understøtte og fremme den positive udvikling, der lokalt er sat i gang med skolereformen. I budgetforliget tilføres skoleområdet 24 mio. kr. årligt. Der tilføres 6,7 mio. kr. til dagtilbud årligt. Socialområdet (handicap og psykiatri) tilføres 3 mio. kr. årligt, og Ældreområdet 6,5 mio. kr. årligt.

Kassebeholdningen
Budgettet lever op til Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 200 mio. kr.

Anlæg
Det planlagte anlægsniveau fastholdes.

Stram økonomiaftale
Viborg Kommune har gennemgående en sund økonomi, og det budgetforslag, som Byrådet fik præsenteret ultimo august hænger økonomisk sammen, men det er et stramt budget.

Budgettet skal ses i lyset af, at det statslige omprioriteringsbidrag er bortfaldet. Men en stram økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) betyder minusvækst for kommunerne under et. Desuden er Viborg Kommune ramt af, at det fald i forsørgelsesudgifter (kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner mv.), man kan se på landsplan, ikke kan ses i Viborg Kommune, som forventer uændrede forsørgelsesudgifter.  Til sammen betyder det et tab i størrelsesordenen 30-35 mio. kr. årligt for Viborg Kommune.

Det videre forløb
Budgetforslaget behandles i byrådet onsdag den 21. september 2016 (1. behandling). Det endelige budget vedtages i byrådet den 12. oktober 2016 (2. behandling).

Flere oplysninger
Torsten Nielsen, borgmester, tlf. 87 87 80 00, mail: sni@viborg.dk
Ib Bjerregaard, gruppeformand, Venstre, tlf. 51 84 31 96, mail: ibb@viborg.dk
Per Møller Jensen, gruppeformand, Socialdemokraterne, tlf. 51 58 48 07, mail: pmj@viborg.dk
Stine Damborg, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti, tlf. 24 42 40 44, mail: stdp@viborg.dk
Lone Vase Langballe, gruppeformand, Dansk Folkeparti, tlf. 29 34 66 62, mail: lovl@viborg.dk
Jens Rohde, gruppeformand, Radikale Venstre, tlf. 31 35 29 29, mail: jero@viborg.dk
Søren Gytz Olesen, gruppeformand, Socialistisk Folkeparti, tlf. 61 89 78 77, mail: gytz@viborg.dk
Flemming Gundersen, gruppeformand, Enhedslisten, tlf. 41 71 95 22, mail: fgu@viborg.dk

Bilag

Budgetforlig - samlet (pdf)

Anlægsbudget 2017 - 2021 (pdf)

Sidst opdateret: 29.10.2016