Budget 2017-2020

Her ses budgetmaterialerne til budget 2017-2020, der blev vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2016.

Se præsentationen af det samlede budget 2017-2020, der giver et overblik over kommunens samlede økonomi.

Se den overordnede resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder.

Se Mål og Midler, der viser budget, fokusområder og effektmål på de enkelte politikområder. 

Se anlægsbudgettet, der viser hvilke anlægsprojekter, der er budgetlagt.

Se bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

Se den forventede tidsplan for de største anlægsprojekter 2017-2021, opgjort pr. 30. juni 2017

Se takstoversigt, der viser skatteprocenter og brugerfinansierede takster.

Her kan du orientere dig om budgetforliget, der beskriver de nye elementer i årets budget.

På undersiderne ses også materialer til Byrådets budgetmøder og beskrivelse af den omprioriterings- og effektiviseringsproces, der har været en central proces i årets budgetlægning.

Sidst opdateret: 01.12.2017