Budget 2016-2019

Her ses budgetmaterialerne til budget 2016-2019, der blev vedtaget af Viborg Byråd den 7. oktober 2015.

Se præsentationen af det samlede budget 2016-2019, der giver et overblik over kommunens samlede økonomi.

Se Mål og Midler, der beskriver, hvilke målsætninger og økonomiske rammer, de enkelte udvalg og chefer skal styre efter. I Mål og Midler ses også nøgletal og budgetforudsætninger.

Se den overordnede resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder. I tabelhæftet ses mere detaljerede oplysninger om budgettet.

Se anlægsbudgettet, der viser hvilke anlægsprojekter, der er budgetlagt og bemærkningerne til anlægsbudgettet.

Se takstoversigt, der viser skatteprocenter og brugerfinansierede takster.

Her kan du orientere dig om budgetforliget for budget 2016 til 2019 , der beskriver de nye elementer i årets budget. Se også materialer fra budgetkonferencen og øvrige budgetmøder.

Sidst opdateret: 30.11.2017