Budgetmøder

Budgetlægningen 2015-2018 følger følgende proces:

De politiske udvalg udarbejder deres budgetforslag i perioden marts til juni 2014.

Den 25. juni 2014 holder Byrådet et temamøde om budgetlægningen.

Herefter færdiggør forvaltningen et basisbudget på baggrund af dels Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og dels udvalgenes budgetforslag.

Den 21. august 2014 bliver der afholdt et orienteringsmøde for Byråd, MED-repræsentanter, institutionsbestyrelser m.v.

De politiske budgetforhandlinger indledes med Byrådets budgetkonference den 28.-29. august 2014.
Byrådet behandler budget 2015-2018 den 17. september 2014 (1. behandling) og 8. oktober 2014 (2. be-handling).

Se procesplan for budget 2015-2018.

Temamøde for Byrådet den 25. juni 2014

Den 25. juni 2014 holdt Byrådet temamøde om budget 2015-2018. Materialer fra temamødet er vedlagt nedenfor.

Oplæg om aktuel økonomi (PDF)

Oplæg om ny demografimodel på ældreområdet (PDF)

Oplæg om nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet (PDF)

Udkast til prioriterings- og effektiviseringskatalog til Byrådets temamøde den 25. juni 2014 (PDF)

Anlægsbudget 2015-2018, basisbudget med tekniske ændringer (PDF)

Udvalgenes nye anlægsønsker til budget 2015-2018 (PDF)

Se plancher fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder med Hoved-MED og Fælles-MED ADM

Plancher fra møde med Hoved-MED den 20. august 2014 (PDF)

Plancher fra møde med Fælles-MED ADM den 20. august 2014 (PDF)

Orientering om budget 2015-2018 torsdag den 21. august 2014

Den 21. august 2014 kl. 16-17.30 sendes orientering om budgettet live på viborg.dk/budgetorientering.

Ligesom sidste år inviterer de politiske fagudvalg til dialogmøder før eller efter sommerferien. Hvor dialogmøderne omhandler økonomien inden for de enkelte udvalgsområder, vil budgetorienteringen omhandle kommunens samlede økonomi.

Plancher, der gennemgås, vil også være tilgængelige på hjemmesiden ved live-transmissionen. Herefter kan både plancher og budgetorienteringen ses på hjemmesiden frem til budgetvedtagelsen.

 

Sidst opdateret: 06.03.2015