Materialer til Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014

Materialeliste:

Overordnede budgetmaterialer

    1. Notat om Viborg Kommunes basisbudget 2015-2018           

            Bilag:

            a. Resultatopgørelse

            b. Økonomisk overblik

 

    2. Oversigt over udvalgenes driftsønsker og problemområder:

            Bilag: Notater vedr.:

            a. Afskaffe byggesagsgebyr

            b. Vejafvandingsbidrag

            c. Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser

            d. Notat vedr. procedure for politisk behandling af kapacitetsanalyse på psykiatriområdet

            e. Materiale vedr. underskudsgaranti til Karup Lufthavn

            f. Sag i Økonomiudvalget den 28. august 2013 vedr. momspulje i forbindelse med donationer fra private fonde 

 

    3. Anlægsbudget 2015-2018 (basisbudget)

             a. Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018

 

    4. Udvalgenes anlægsønsker til budget 2015-2018

         Nye anlægsønsker er beskrevet i bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018.

 

    5. Prioriterings- og effektiviseringskatalog

         Yderligere materiale:

        a. Medarbejderne i aktivitetshusene inden for HPU        

        b. Medarbejderne på Lavendelvej        

        c. Bytoftens venner, Rødkærsbro

        d. Medarbejdersiden i Bytoften, Rødkærsbro

        e. Ældrerådet

        f. Integrationsrådet

        g. Uddybende beskrivelse af forslag vedr. biblioteksområdet

 

    6. Mål og midler

        a. Økonomi- og Erhvervsudvalget

        b. Børne- og Ungdomsudvalget

        c. Ældre- og Sundhedsudvalget

        d. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

        e. Kultur- og Fritidsudvalget

        f. Teknisk Udvalg

        g. Klima- og Miljøudvalget

        h. Beredskabskommissionen

        i. Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering

 

Notater, udtalelser m.v.

        7. Udtalelser fra Hoved-MED til budgetforslaget

 

        8. Materiale vedr. demografiregulering:

            a. Notat vedr. forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

            b. Notat vedr. forslag til ny demografimodel på dagtilbuds- og skoleområdet i Viborg Kommune

            c. Notat vedr. beregning af demografiregulering i 2015-2018 efter den nuværende model og forslag til nye modeller

 

        9. Opgørelse af udgifter til eksterne konsulentydelser

             Økonomi- og Erhvervsudvalget efterspurgte under mødet den 19. marts 2014 en oversigt over udgifter til eksterne konsulenter. Efterfølgende aftalt, at en ajourført liste over udgifter til eksterne konsulenter skal indgå i Byrådets budgetkonference.

 

        10. Helhedsplaner for skoler: analyse af anlægsbehov

               a. Afsnit I - Viborg Kommune - Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014

               b. Afsnit II - Viborg Kommune - Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014

 

        11. Notat om restancer herunder udvikling, lovgrundlag, evt. indsatsforslag

 

        12. Kapacitetsanalyse ældreområdet – sag i ÆSU 12. august 2014 og ØKE 20. august 2014

 

        13. Notat vedr. fritagelse for ejendomsskat

 

        14. Sag fra Kultur- og Fritidsudvalget den 17.06.2014 og Børne- og Ungdomsudvalget vedr. etapeplan Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen

 

        15. Udtalelser fra diverse råd

            a. Høringssvar fra Handicaprådet (eftersendes evt.)

            b. Udtalelse fra Ældrerådet

 

        16. Sag i Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. anvendelse af gas i transportsektoren den 20. august 2014 sag nr. 4

 

        17. Henvendelser fra eksterne parter

            a. Bjerringbro Udviklingsråds ønsker i forbindelse med Byrådets budgetseminar

            b. Underskriftsindsamling vedr. madordning på Birkegården og Sjørup ældrecenter

 

        18. Lukket bilag

            

        19. Materiale vedr. domkirkeområdet

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 02.09.2014