Budget 2015-2018

Budget 2015-2018 blev vedtaget af Viborg Byråd den 8. oktober 2014.

Se Viborg Kommunes budget 2015-2018.

Se Mål og Midler, der viser målsætninger og budgetforudsætninger på de enkelte politikområder.

Uddybende materialer:

Se resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder.

Se anlægsbudgettet, der viser budgettet for samtlige anlægsprojekter og bemærkninger til anlægsbudgettet.

Se tabelhæfte, der viser mere detaljerede budgetoplysninger herunder bl.a. rammeændringer på de enkelte politikområder og institutionsbudgetter.

Se takstoversigt, der viser skatteprocenter og brugerfinansierede takster.

Se budgetforligsteksten og oversigt over de budgetændringer, der blev aftalt med budgetforliget.

Sidst opdateret: 30.11.2017