Invest in Viborg - Referat fra mødet den 07-09-2017

Referat

Afbud fra Kim Nøhr Skibsted, Palle Damborg, Lars Johansson

 • 1 Status på ingeniøruddannelse i Viborg Kommune
  • Resume

   Der gives på mødet en status for den kommende IKT-ingeniøruddannelse i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller

    

   1. at Invest in Viborg tager orienteringen om status på IKT-ingeniøruddannelse i Viborg Kommune til efterretning, og

   2. at Invest in Viborg drøfter behovet for at igangsætte yderligere handlinger

  • Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017

   1. Orienteringen blev drøftet og fulgt som indstillet.

   2. Det vurderes, at der for nærværende ikke er behov for at igangsætte yderligere handlinger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VIA offentliggjorde i marts 2017, at der fra 2018 tilbydes en IKT-diplomingeniøruddannelse i Viborg.

    

   På mødet gives en aktuel status, og udvalget skal drøfte, hvorvidt der på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere handlinger.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 2 Generel status i investeringsfremmeindsatsen
  • Resume

   Der gives på mødet en aktuel status for investeringsfremmeindsatsen der leder frem til en drøftelse af mulighederne i den lokale investeringsfremmeindsats.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Invest in Viborg tager orienteringen om status for investeringsfremmeindsatsen til efterretning, og

   2. at Invest in Viborg på den baggrund drøfter mulighederne i den lokale investeringsfremmeindsats

  • Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017

   1. Orienteringen blev taget til efterretning.

   2. Drøftet

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På dagens møde gives en aktuel status for investeringsfremmeindsatsen på baggrund af oplæg ved Investment Manager Jørn Thorgård, der er Invest in Denmarks indstationerede medarbejder på rådhuset i Viborg.

    

   På denne baggrund drøftes perspektiverne for den lokale investeringsfremmeindsats med udgangspunkt i Viborg Kommunes styrkepositioner herunder behovet for at kombinere disse styrkepositioner med aktuelle udviklingstiltag i Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 3 Aftale med Invest in Denmark om særlig indsats indenfor animation
  • Resume

   Der orienteres på mødet om en aftale med Invest in Denmark om en særlig indsats indenfor animation.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at Invest in Viborg tager orienteringen om aftale med Invest in Denmark om særlig indsats indenfor animation til efterretning, og

   2. at Invest in Viborg drøfter eventuelt yderligere lokale tiltag i forlængelse af den særlige indsats indenfor animation

  • Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017

   1. Orienteringen blev taget til efterretning.

   2. Der tages for nærværende ikke initiativ til yderligere tiltag.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I 2016 indgik Viborg Kommune en 3-årig samarbejdsaftale med Invest in Denmark, der bl. a. indbefatter samarbejde om en indstationeret Invest in Denmark-medarbejder på rådhuset i Viborg og en udstationeret Invest in Denmark-medarbejder i Silicon Valley, USA.

    

   Den indstationerede medarbejder på rådhuset i Viborg arbejder bl. a. med investeringsfremme med udgangspunkt i Viborg Kommunes styrkepositioner. Der har ikke indtil videre været lavet en tilsvarende aftale om den udstationerede medarbejder.

    

   Viborg Kommune har derfor med Invest in Denmark lavet en aftale om en særlig indsats indenfor animation indenfor rammerne af den oprindelige aftale mellem Viborg Kommune og Invest in Denmark. Dette medfører, at den udstationerede medarbejder i Silicon Valley som et af sine hovedarbejdsområder skal fokusere indsatsen om at tiltrække virksomheder og investeringer til animationsmiljøet i Viborg.

    

   Aftalen kan ses som en konsekvens af, at Invest in Denmark har anerkendt det store potentiale, som findes i animationsmiljøet i Viborg.

    

   På samme tid har Invest in Denmark allokeret to i Danmark placerede investeringsfremmemedarbejdere, der skal være bindeled mellem dels den udstationerede medarbejder i Silicon Valley og animationsmiljøet i Viborg og dels de øvrige udstationerede medarbejdere, som Invest in Denmark har placeret globalt.

    

   Sebastian Lykke Møller, der er den udstationerede Invest in Denmark-medarbejder, der fremover primært bl. a. skal arbejde med animation, deltager i mødet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017

   Anders Holm gav et referat af mødet med direktøren for Apple Nordic den 6. september 2017 om mulige samarbejdsprojekter. Temaerne var bl.a.: Behandling af brugte servere, uddannelse, visitorcenter og løsninger inden for administration og velfærd.

  • Sagsfremstilling

   -