Folkeoplysningsudvalget - Referat fra mødet den 01-06-2016

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.

   Meddelelser fra formand, medlemmerne og administration

    

   2.

   Kursustilskud 2016

   Oversigt over tilskud og afslag vedlagt som bilag 1.

    

   3.

   Lokalefordelingsmøde 19. maj 2016

    

   4.

   Aktivitetstilskud 2016 + lokaletilskudsregnskaber 2015 senest 1. maj 2016

   Aktuelt er 30 foreninger rykket for indsendelse af ansøgning om aktivitetstilskud, og 38 foreninger er rykket for indsendelse af lokaletilskudsregnskab 2015. Ny frist 31. maj 2016.

    

   5.

   Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

   Sag fra Kultur- og Fritidsudvalget 28. april 2016 vedlægges som bilag 2

    

   6.

   Lokaletilskud/gebyr voksenundervisning – oversigt 2016

   Oversigt vedlægges som bilag 3

    

   7.

   Skals Fitness

    

   8.

   Folkeoplysningsudvalgets seminar 6.-7. oktober 2016

   Forslag til emner/sted indsendes til forvaltningen senest 1. juli 2016

    

  • Bilag

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-06-2016

   Fraværende: Arne Augustinussen

    

   Orientering taget til efterretning

 • 2 Budget 2016 - Folkeoplysningsudvalgets område
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 13. april 2016 regnskabet for 2015 og i forlængelse heraf overførslerne af ikke-forbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2015 til 2016. 

    

   I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet bilag 1, som viser det korrigerede budget for 2016 for Folkeoplysningsudvalgets området, hvor de ikke-forbrugte driftsmidler er indarbejdet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at korrigeret budget 2016 på Folkeoplysningens område tages til efterretning.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-06-2016

   Fraværende: Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at korrigeret budget 2016 på Folkeoplysningens område tages til efterretning.

 • 3 Gymnastikforeningen KVIK søger om forøget lokaletilskud 2015 og 2016
  • Sagsfremstilling

   Gymnastikforeningen KVIK ansøger om forhøjet lokaletilskud i 2015 og 2016 samt fremover til forøgede udgifter til leje af lokaler på Gymnastik- og Idrætsskolen (GIV).

    

   Begrundelsen for ansøgningen er, at KVIK i juni 2015 blev kontaktet af FitnessViborg, GIV, omkring overtagelse af holdtræningen i faciliteterne på GIV, idet FitnessViborg havde besluttet at nedlægge holdtræningsmulighederne. Det drejer sig i 2015 om 347,5 timer og i 2016 og frem om ca. 589 timer fordelt på TRX/Spinning mandage og fredage, Seniorfitness tirsdage og div. holdtræninger tirsdage og onsdage.

    

   Efter de nuværende retningslinjer skulle ansøgning om tilskud til forøgede udgifter gældende fra 1. januar 2015 og 1. januar 2016 være indsendt senest henholdsvis 1. maj 2014 og 1. maj 2015. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, idet KVIK først blev kontaktet af FitnessViborg i juni 2015.

   Ansøgninger for 2015 og 2016 vedlægges som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

   Ansøgningen gældende fra 2017 indgår i sag nr. 4 i mødet i dag.

    

   Forvaltningen bemærker, at det er muligt at gøre brug af puljen Nye initiativer vedr. 2015, og at forøgelsen vedr. 2016 kan indeholdes i lokaletilskudsbudgettet.

    

   Forvaltningen bliver først bekendt med de øgede lokaleudgifter i forbindelse med indsendelse af lokaletilskudsregnskab 2015 (senest 1. maj 2016), og beder i den forbindelse Gymnastikforeningen KVIK om at indsende en ansøgning til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

    

   Lokaletilskud 2015 og 2016

   Gymnastikforeningen KVIK ønsker en forøgelse af lokaletilskudsgrundlaget for 2015 og for 2016 efter følgende beregning:

    

    

   Tidligere godkendt tilskudsgrundlag

   Ansøgte timer

   Merudgifter for KVIK

   Max. tilskud

   (timer*max. pris)

   Lokaletilskud 73%

   2015

   135.000 kr.

   347,5 t.

   103.200 kr.

   43.997 kr.

   32.118 kr.

   2016

   137.188 kr.

   589,5 t.

   129.443 kr.

   75.839 kr.

   55.363 kr.

    

    

   Medlemstal

   De nye tiltag har givet Gymnastikforeningen KVIK ca. 170 nye medlemmer, hvoraf ca. 90 er seniorfitness, således at foreningen nu tegner sig for 893 medlemmer, heraf er 614 u/25 år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen og tager stilling til tilskud for 2015 og 2016.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-06-2016

   Fraværende: Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud for 2015 og 2016, idet der henvises til gældende retningslinjer for ansøgning om tilskud til forøgede lokaleudgifter.

 • 4 Nye lokaleudgifter 2017
  • Sagsfremstilling

   Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels af regler fastsat af Byrådet / Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune.

    

   Ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før, og i overensstemmelse hermed har en række foreninger indsendt ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2017.

    

   Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet:

    

   1)   Ansøgninger om nye, vedvarende lokaletilskud fra 2017

   Aktuelt foreligger der 1 ansøgning. Ansøgt beløb er på 129.443 kr./589,5 timer og ansøgningen udgør et vedvarende lokaletilskud på 55.363 kr. (2016 niveau)

   Bilag 1.

    

   2)   Ansøgninger om nye, enkeltstående lokaleudgifter i 2017

   Aktuelt foreligger der 7 ansøgninger. Samlet ansøgt beløb 255.450 kr. Ansøgningerne udgør et samlet lokaletilskud på 186.479 kr.

   Bilag 2.

    

   De samlede merudgifter i 2017 forventes således at blive:

    

   Nye vedvarende lokaletilskud 2017

   55.363 kr.

   Nye enkeltstående lokaletilskud i 2017

   186.479 kr.

   I alt 2017

   241.842 kr.

    

    

   Nedenfor gennemgås de forskellige ansøgninger:

    

   Nye vedvarende lokaletilskud fra 2017 / Ansøgninger

   Idrætsforening

   Tilskudsgrund-lag 2016

   Ansøgt beløb 2017 ->

   Tilskudsgrund-lag 2017 ->

   Merudgifter 73%

   Gymnastikforening KVIK

   137.188 kr.

   129.443 kr.

   213.027 kr.

   55.363 kr.

   I alt

    

    

    

   55.363 kr.

    

   Gymnastikforeningen KVIK

   Gymnastikforeningen KVIK har i sommeren 2015 overtaget den holdtræning, som hidtil har været gennemført i FitnessViborg på Gymnastik- og Idrætshøjskolen. Det betyder øgede udgifter til leje af lokaler på 129.443 kr. svarende til 589,5 timer. Ansøgningen, som er gældende fra 1. januar 2016, er ligeledes behandlet i sag nr. 3 på dette møde.

    

    

   Nye enkeltstående lokaleudgifter i 2017

   Idrætsforening

   Ansøgt beløb

   Lokaletilskud 73%

   Røddinghus, udvendig maling af træværk

   26.500 kr.

   19.345 kr.

   Røddinghus, afslibning og oliering af gulve

   24.200 kr.

   17.666 kr.

    

    

    

   DDS Waingunga Stammen

   97.500 kr.

   71.175 kr.

   DDS Baunehøj Gruppen

   26.000 kr.

   18.980 kr.

   DDS Birke Stoholm

   22.750 kr.

   16.608 kr.

   DDS Karup Gruppen

   19.500 kr.

   14.235 kr.

   DDS Rødkær Gruppen

   39.000 kr.

   28.470 kr.

   I alt

   255.450 kr.

   186.479 kr.

    

   Rødding Kultur- og Fritidscenter (Røddinghus)

   Røddinghus søger om tilskud til udgifter i forbindelse med udvendig maling af Røddinghus og fuld afslibning og oliering af alle indvendige gulve og har indhentet 3 tilbud.

   Røddinghus er sidst malet udvendigt i 2010, og gulvene er sidst behandlet i 2009. Folkeoplysningsudvalget har i møde 10. juni 2015 givet afslag på ansøgning om tilskud til afslibning/oliering af gulve med den begrundelse, at tidligere renoveringsplan for årene 2015 og 2016 skulle afsluttes først.

    

   DDS Waingunga Stammen

   DDS Waingunga søger om tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i Spejdernes Landslejr 2017, som afholdes i Sønderborg. DDS Waingunga forventer at deltage med ca. 150 spejdere og ledere á 650 kr.

   DDS Waingunga har 254 medlemmer, heraf 207 u/25 år.

    

   DDS Baunehøj Gruppen

   DDS Baunehøj søger om tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i Spejdernes Landslejr 2017, som afholdes i Sønderborg. DDS Baunehøj forventer at deltage med ca. 40 spejdere og ledere á 650 kr.

   DDS Baunehøj har 73 medlemmer.

    

   DDS Birke Stoholm

   DDS Birke Stoholm søger om tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i Spejdernes Landslejr 2017, som afholdes i Sønderborg. DDS Birke Stoholm forventer at deltage med ca. 35 spejdere og ledere á 650 kr.

   DDS Birke Stoholm har 43 medlemmer, heraf 38 u/25 år.

    

   DDS Karup Gruppen

   DDS Karup Gruppen søger om tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i Spejdernes Landslejr 2017, som afholdes i Sønderborg. DDS Karup Gruppen forventer at deltage med ca. 30 spejdere og ledere á 650 kr.

   DDS Karup Gruppen har 37 medlemmer, heraf 30 u/25 år.

    

   DDS Rødkær Gruppen

   DDS Rødkær Gruppen søger om tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i Spejdernes Landslejr 2017, som afholdes i Sønderborg. DDS Rødkær Gruppen forventer at deltage med ca. 60 spejdere og ledere á 650 kr.

   DDS Rødkær Gruppen har 76 medlemmer, heraf 66 u/25 år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller vedr. vedvarende, nye lokaleudgifter,

    

   at imødekomme ansøgningen fra Gymnastikforeningen KVIK med virkning fra 1. januar 2017, så det samlede lokaletilskudsgrundlag forhøjes med 75.839 kr. (2016 niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 75.839 kr. * 73% = 55.363 kr.

    

   Endvidere indstiller direktøren for Kultur, Service & Events vedr. enkeltstående, nye lokaleudgifter,

    

   at imødekomme ansøgningen fra Røddinghus med 26.500 kr. i 2017 til udvendig maling af træværk, svarende til et lokaletilskud i 2017 på 19.345 kr., og 24.200 kr. i 2018 til afslibning og oliering af indvendige gulve, svarende til et lokaletilskud i 2018 på 17.666 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Waingunga på 97.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 71.175 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Baunehøj Gruppen på 26.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 18.980 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Birke Stoholm på 22.750 kr., svarende til et lokaletilskud på 16.608 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Karup Gruppen på 19.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 14.235 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Rødkær Gruppe på 39.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 28.470 kr.,

    

   at bevillingerne kan indeholdes i det nuværende budget for lokaletilskud 2017.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-06-2016

   Fraværende: Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at imødekomme ansøgningen fra Gymnastikforeningen KVIK med virkning fra 1. januar 2017, så det samlede lokaletilskudsgrundlag forhøjes med 38.788 kr. (2016 niveau), svarende til en forøgelse af lokaletilskuddet på 38.788 kr. * 73% = 28.315 kr.

    

   Endvidere beslutter Folkeoplysningsudvalget vedr. enkeltstående, nye lokaleudgifter,

    

   at ansøgningen fra Røddinghus undersøges nærmere og udsættes til næste møde,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Waingunga på 97.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 71.175 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Baunehøj Gruppen på 26.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 18.980 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Birke Stoholm på 22.750 kr., svarende til et lokaletilskud på 16.608 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Karup Gruppen på 19.500 kr., svarende til et lokaletilskud på 14.235 kr.,

    

   at imødekomme ansøgningen fra DDS Rødkær Gruppe på 39.000 kr., svarende til et lokaletilskud på 28.470 kr.,

    

   at bevillingerne kan indeholdes i det nuværende budget for lokaletilskud 2017.

 • 5 Seniorfolkemøde juni 2016, Sønæs
  • Sagsfremstilling

   Seniorfolkemødet afholdes onsdag 22. juni 2016 kl. 13.30 – 21.00 på Sønæs, Viborg.

    

   Seniorfolkemødet er en blanding af foreninger, organisationer, offentlige virksomheder og politikkere. Formålet er, at de har mulighed for at skabe nye partnerskaber og komme i dialog med gæsterne. Som gæst oplever man debatterende væresteder, idræt og bevægelse, kultur og sociale aktiviteter.

    

   Folkeoplysningsudvalget behandlede i møde 20. april 2016, sag nr. 1, en ansøgning om støtte til Seniorfolkemøde 2016. I samme forbindelse blev udvalget opfordret til direkte deltagelse som aktør under folkemødet, idet bl.a. synlighed af udvalgets arbejde har været efterspurgt af udvalget, ligesom dette emne indgår i den prioriterede liste over emner, som udvalgets ønsker at arbejde med.

    

   Der er allerede nu reserveret en plads til Folkeoplysningsudvalget på Folkemødet, og Forvaltningen vil i et vist omfang også deltage i bemandingen af pladsen.

    

   Der kommer til at summe af liv og aktivitet og Sønæs vil danne en smuk ramme omkring seniorfolkemødet.

    

   Program for dagen vedlægges som bilag 1, og det bemærkes, at der kan ske ændringer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Folkeoplysningsudvalget tager en drøftelse af, hvem der deltager i Seniorfolkemøde 2016.

  • Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-06-2016

   Fraværende: Arne Augustinussen

   Folkeoplysningsudvalget beslutter,

    

   at Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Inge-Lise Sterup og Niels Rohde Pedersen deltager.