Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 26-08-2016

Referat

Mødet afholdes ifm. Byrådets forhandlingsseminar, der afholdes på Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

 • 1 Status omkring skolebuskørsel
  • Sagsfremstilling

   Gennem den seneste tid har der været stor opmærksomhed om skolebuskørslen i Viborg Kommune. Særligt har der været opmærksomhed omkring hjemtransport af kørselsberettigede børn fra SFO og muligheden for, at kørselsberettigede børn kunne tage legekammerater med i bussen hjem efter skoletid.

    

   Der er i vedlagte notat (bilag 1) angivet en opsummering af lov- og regelgrundlag samt deraf afledte praktiske problemstillinger, som danner fundamentet for administrationen af skolebuskørselen.

    

   Sagen forelægges til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-08-2016

   Kørselsberettigede børn får mulighed for at køre med lukkede skolebusruter hjem efter endt SFO forudsat:

   ·        Barnet bor på bussens rute og kan benytte eksisterende stoppesteder

   ·        At der er ledig plads i bussen

   ·        At befordringen ikke medfører en merudgift for Viborg Kommune