Viborg Handicapråd - Dagsorden for mødet den 07-05-2019

Ekstraordinært møde

Referat - ekstraordinært møde

Afbud fra Charlotte Lomholt. I stedet deltager stedfortræder Trine Würtz Hansen.

 • 1 Udarbejdelse af høringssvar på Børne- og Ungdomsudvalgets budget
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   2. at Formandskabet bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-05-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Ulla Serup Thomsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Knud Gaarn-Larsen, Eva Pinnerup, Elo Nielsen, Ulrik Johansen, Susanne Bendtsen

   Næstformand Anders Korsbæk Jensen bød velkommen til mødet.

    

   Rådets medlemmer drøftede udkast til høringssvar. Det udarbejdede forslag er vedhæftet som bilag 3.

    

   Forslaget sendes til det samlede Handicapråd til supplerende kommentering.

    

   Formandskabet sender efterfølgende rådets høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Efter aftale med formanden for Handicaprådet, så indkaldes der til ekstraordinært møde i Handicaprådet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har fremsendt budgethæfte for budget 2020 og overslagsår.

   Budgethæftet er vedlagt som bilag 1.

    

   Der er udarbejdet skabelon til høringssvaret. Denne skabelon er vedlagt som bilag 2. Skabelonen er sendt som word-udgave den 1. maj 2019.


   Der er deadline for besvarelse den 19. maj 2019.

    

   Det samlede materiale er sendt direkte til rådets medlemmer den 1. maj 2019.

  • Bilag