Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden for mødet den 20-03-2019

Referat - ekstraordinært møde

 • 1 Udbudsbetingelser ved salg af grund ved "Brofæstet"
  • Resume

   Sagen lægger op til godkendelse af salgsvilkår for grund ved ”Brofæstet” forud for udbud.

  • Indstilling

    

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den omhandlede grund ved ”Brofæstet” udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til denne sag.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den omhandlede grund ved ”Brofæstet” udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til sagen.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kommunen ejer en grund ved ”Brofæstet” umiddelbart syd for banen i Viborg Baneby. Kommunen har tidligere solgt en mindre del af ”Brofæstet” til brug for ungdomsboliger, og nu kan resten udbydes til salg. Da der lægges op til salg på andre vilkår end kommunens standardvilkår, forelægges denne sag med godkendelse af vilkårene.

    

   De foreslåede vilkår fremgår af udbudsbrev (hvor der også er kort med grundens beliggenhed) – vedlagt som bilag nr. 1, købsaftale – vedlagt som bilag nr. 2 og salgsprospekt – vedlagt som bilag nr. 3.

    

   Det kan særligt fremhæves,

   - at der lægges op til, at valg af køber både sker ud fra pris og projekt, idet bydere skal redegøre for deres påtænkte projekt, som så vil danne grundlag for en lokalplan. Størrelsen af grunden og den særlige beliggenhed lige ved Hærvejsbroen gør det ønskeligt, at kommunen kan lægge vægt på, at der kommer et attraktivt byggeri.

   - at der stilles krav om, at køber etablerer et fælles og offentlig tilgængeligt udeopholdsareal (i 1. sals højde), der skaber forbindelse til Hærvejsbroen.

   - at køber i forbindelse med aftalens indgåelse forudbetaler 1 mio. kr. (resten af købesummen betales ved overtagelsen – når der er vedtaget en lokalplan).

   - at der er særlige bestemmelser om byggepligt og bod ved overtrædelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Grunden vil blive udbudt med henblik på, at et salg kan godkendes af byrådet på det sidste møde inden sommerferien – den 26. juni.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-03-2019

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   .