Vederlag i 2019

Offentliggørelsen nedenfor er for vederlag modtaget af Viborg Byråds medlemmer i 2019, og denne offentliggørelse skal ifølge styrelsesloven ske senest den 31. marts 2020.

(Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2020 vil ske senest den 31. marts 2021).


Vederlag for Viborg Byråds medlemmer:

 • Borgmester Ulrik Wilbek
  - Medlem af Kommunernes Landsforenings Socialudvalg
    (111.179 kr.)
     
 • Byrådsmedlem Torsten Nielsen
  - Bestyrelsesmedlem i HMN Gas
    (39.081 kr.)
       
 • Byrådsmedlem Peter Juhl
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (139.720 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Business Base Bjerringbro
    (10.000 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Viborg Fjernvarme
    (30.000 kr.)
 • Byrådsmedlem Ove Kent Jørgensen
  - Næstformand i Skatteankenævn Randers og bestyrelsesmedlem i Forenede Danske Skatteankenævn
    (83.468 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (78.010 kr.)

 • Byrådsmedlem Johannes Vesterby
  - Bestyrelsesmedlem i Midttrafik
    (28.885 kr.)
       
 • Byrådsmedlem Martin Sanderhoff
  - Formand for Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst
    (96.174 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (78.010 kr.)

 • Byrådsmedlem Kim Dongsgaard
  - Bestyrelsesmedlem i Business Base Bjerringbro
    (10.000 kr.)

 • Byrådsmedlem Anders Bertel
  - Næstformand i Forberedende Grunduddannelse Midtjylland
    (27.500 kr.)
  - Bestyrelsesformand i Ungbo Viborg
    (8.812 kr.)
         
 • Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (291.083 kr.)
  - Næstformand i Midtjysk Elhandel
    (31.250 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Viborg Fjernvarme
    (30.000 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening
    (38.000 kr.)
   
 • Byrådsmedlem Eva Pinnerup
  - Kommissionsmedlem i Statens Ekspropriationer for Jylland
    (16.800 kr.)
     
 • Byrådsmedlem Niels Dueholm
  - Bestyrelsesmedlem i HMN Gas
    (39.081 kr.)
         
 • Byrådsmedlem Anders Korsbæk Jensen
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (78.010 kr.)

 • Byrådsmedlem Michael Birch Nøhr
  - Bestyrelsesformand for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
    (117.982 kr.)

Sidst opdateret: 24.03.2020