Vederlag i 2018

Offentliggørelsen nedenfor er for vederlag modtaget af Viborg Byråds medlemmer i 2018, og denne offentliggørelse skal ifølge styrelsesloven ske senest den 31. marts 2019.

(Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2019 vil ske senest den 31. marts 2020).


Vederlag for Viborg Byråds medlemmer:

 • Borgmester Ulrik Wilbek
  - Medlem af Kommunernes Landsforenings Socialudvalg
    (54.647 kr.)
     
 • Byrådsmedlem Torsten Nielsen
  - Bestyrelsesmedlem i HMN Gas
    (52.461 kr.)
       
 • Byrådsmedlem Peter Juhl
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (136.498 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i KnowHowZ A/S
    (10.000 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Viborg Fjernvarme
    (30.000 kr.)
 • Byrådsmedlem Ove Kent Jørgensen
  - Næstformand i Skatteankenævn Randers og bestyrelsesmedlem i Forenede Danske Skatteankenævn
    (82.175 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (76.213 kr.)

 • Byrådsmedlem Johannes Vesterby
  - Bestyrelsesmedlem i Midttrafik
    (28.219 kr.)
       
 • Byrådsmedlem Martin Sanderhoff
  - Formand for Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst
    (94.685 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (76.212 kr.)

 • Byrådsmedlem Kim Dongsgaard
  - Bestyrelsesmedlem i KnowHowZ A/S
    (10.000 kr.)

 • Byrådsmedlem Anders Bertel
  - Næstformand i Forberedende Grunduddannelse Midtjylland
    (6.875 kr.)
     
 • Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (284.370 kr.)
  - Næstformand i Midtjysk Elhandel
    (29.970 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Viborg Fjernvarme
    (30.000 kr.)
  - Bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening
    (27.000 kr.)
   
 • Byrådsmedlem Eva Pinnerup
  - Kommissionsmedlem i Statens Ekspropriationer for Jylland
    (30.250 kr.)
     
 • Byrådsmedlem Niels Dueholm
  - Bestyrelsesmedlem i HMN Gas
    (32.058 kr.)
         
 • Byrådsmedlem Anders Korsbæk Jensen
  - Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S
    (76.212 kr.)

 • Byrådsmedlem Michael Birch Nøhr
  - Bestyrelsesformand for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
    (86.698 kr.)

Sidst opdateret: 29.03.2019