Vederlag til byrådets medlemmer

Byrådets medlemmer har pligt til at oplyse om vederlag

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om, hvor store vederlag de modtager for nogle nærmere bestemte erhverv.

Oplysningspligten gælder for eksempel et bestyrelsesmedlem af et I/S eller A/S, som Viborg Kommune deltager i. Oplysningspligten omfatter altså ikke medlemskab af f.eks. byrådets udvalg.

Hvad skal offentliggøres
Det er kun vederlag, som skal offentliggøres – det vil sige, at mødediæter, godtgørelse af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste ikke skal oplyses.

Hvilke tal offentliggøres
I henhold til styrelseslovens §16e, oplyses der tal fra det foregående år.

Se oversigt over vederlag modtaget i 2017.

Vederlag 2018
Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2018 vil ske senest den 31. marts 2019.

 

Sidst opdateret: 22.03.2018