Borgermøde 13. juni 2013

Viborg Kommune inviterer alle interesserede til dialogmøde om budget 2014 indenfor Klima- og Miljøudvalgets område

     Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 - 18.30 på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Multisalen

 

Budgettet omfatter bl.a. affald og genanvendelse, vores natur - herunder pleje, genopretning og rekreativ anvendelse, vedligeholdelse af vandløb, grundvandsbeskyttelse, dambrug og spildevand, tilsyn med virksomheder og landbrug samt rottebekæmpelse .

Sidst opdateret: 17.08.2013