Støttepulje til byfester

Viborg Kommunes landdistriktsudvalg har oprettet en støttepulje til arrangementer, der kan fungere som alternativ til de traditionelle byfester, som er aflyst pga. Corona-situationen. Puljen kan søges af borgerforening og/eller byfestkomiteer under borgerforeninger,


Normalt er byfesterne et meget vigtigt element i mindre byer og landsbyers liv. Festerne er årets sociale højdepunkt, hvor borgerne fejrer fællesskabet. Samtidig udgør festerne en stor indtægtskilde, f.eks. for de lokale foreninger, der sælger mad og drikke til festerne. Mange byfester er i år aflyst pga. de restriktioner, myndighederne har sat i værk for at nedsætte risikoen for Corona-smitte. Derfor har Landdistriktsudvalget den 2. juni besluttet at understøtte arrangementer efter sommerferien, der kan minde om byfester - selvfølgelig indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Landdistriktsudvalget har oprettet en pulje på 300.000 kr., hvorfra der kan søges om støtte til arrangementer og booking af band eller anden underholdning frem til 31. december 2020, eller indtil puljen er opbrugt. En borgerforening eller fx en byfestkomite som arrangerer byfesten kan få op til 15.000 kr. til at engagere underholdning eller til et arrangement. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv finansiere mindst 25 % af udgiften til underholdningen.

Vær desuden opmærksom på at :

 • borgerforeningen bedes sende denne information videre, hvis det er andre end borgerforeningen, der arrangerer byfester.
 • bemærk at der kun kan bevilges tilskud fra puljen til 1 ansøgning fra en by
 • honorar er kun til underholdning, ikke til andre indkøb til arrangementet
 • arrangøren booker og står selv for al kontakt med underholdningen
 • arrangementet skal være åbent for alle interesserede
 • allerede afholdte arrangementer støttes ikke
 • puljen kan søges fra nu frem til 31. december 2020, eller indtil puljen er opbrugt     

  Sådan søger man puljen:
 • indsend en beskrivelse af arrangementet, gerne den officielle invitation/plakat
 • indsend kopi af tilbud fra underholdning. Beløbet skal overføres til en foreningskonto, dvs. en forening med et CVR nummer.
 • beskriv hvordan I forventer at lave et overskud til arrangementet. Fx, ved salg af mad og drikke

  Ovenstående sendes på mail til Kirsten Johansen, kj3@viborg.dk. Der skal ikke benyttes et særligt skema
Sidst opdateret: 17.06.2020