Puljer for forsamlingshuse under Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget har to puljer som årligt kan søges af forsamlingshusene

1. Den centrale pulje på 200.000 kr. Her kan søges til småreparationer og nyt inventar. Frist 1. juni.

2. Pulje  på 500.000 kr. til anlægstilskud. Frist 1.december.

Ansøgninger indsendes til: kultur-udvikling@viborg.dk

eller: Kultur & Udvikling, Prinsens alle 5, 8800 Viborg

Sidst opdateret: 16.10.2018