LAG Skive-Viborg

I programperioden for 2014 - 2020 kan der søges til projekter indenfor nedenstående områder

Erhvervsrettede mål:

•Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og livsstilsiværksættere

•Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder -
herunder lokale arrangementer med henblik på salg

•Turisme - Etablering, opbygning og udvikling af oplevelsesklynger samt overnatningsfaciliteter

•Fødevarer - Nye produkter koblet til den stedbundne identitet og afsætning i forhold til eksisterende netværk

Lokalområdernes strategiske kapacitet:

•Styrkelse af områdernes identitet

•Forskønnelse af byer, byrum, bygninger og landskaber

•Naturoplevelser - forbedrede adgangsforhold til naturoplevelser gennem etablering af vandre, cykel og ridestier samt aktiviteter i forbindelse med naturen.


For begge områder er det en vigtig vægtning for LAG Skive-Viborg, at opbygge og deltage i partnerskaber, netværk og samarbejder på alle planer og niveauer -såvel internt som eksternt.

Find ansøgningsskema og læs mere på LAG Skive-Viborgs hjemmeside her:
http://lagskiveviborg.dk/

Sidst opdateret: 27.06.2016