Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum kan der bevilges tilskud til enkeltpersoner eller grupperinger der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale pulje. Desuden kan der bevilges tilskud til projekter, hvor borgerinddragelse er en væsentlig del af projektet, herunder opstart af borgerplaner. Det er også muligt at søge om tilskud til forprojekter ved større anlægs- og udviklingsprojektforslag, som skal bidrage til afklaring af behov samt videreudvikling af projektforslaget.

Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum

1. Der kan ydes støtte til enkeltpersoner eller grupperinger, der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale puljer

2. Arrangementet skal være tilgængeligt for Viborg Kommunes borgere, enten gratis eller ved entrébetaling

3. Arrangementet skal have en kunstnerisk kvalitet, originalitet eller være nyskabende, som gør det interessant for borgerne

4. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne arrangementer støttet, der tilgodeser hele Viborg Kommune

5. Arrangørerne bidrager til realiseringen med egenfinansiering, eget arbejde eller tilsvarende eget bidrag

6. Der ydes ikke støtte til leje af kommunale lokaler, forplejning, befordring eller tilsvarende følgeudgifter

7. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne projekter, der er med til at skabe fælles identitet og aktivitet i et lokalområde

8. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne projekter, hvor borgerinddragelse er et centralt element

9. Der ydes ikke tilskud til erhvervsrelaterede eller konkurrenceforvridende projekter

Bemærk:
Der ydes ikke tilskud til drift af lokalråd, landsbyråd, borgerforeninger o.l.

Sidst opdateret: 03.06.2014