Tilskud og fonde

Her er samlet information om en række puljer og fonde, som kan søges af borgere, foreninger og forskellige råd

Kommunale puljer

Der findes en række kommunale puljer, som primært foreninger kan søge. I nogle tilfælde kan også enkeltpersoner eller andre grupperinger søge puljerne. Hvilken pulje man kan søge, afhænger af hvem ansøger er og af indholdet i projektet/aktiviteten.

 I nogle tilfælde vil det være relevant at dele projektet op i flere mindre delprojekter, som søges til ved forskellige kommunale puljer, der har hver sit fokusområde. Kontakt borgerguiden, hvis du er i tvivl om hvilke(n) pulje(r) du kan søge til dit projekt.

 Vær opmærksom på, at retningslinjerne for de forskellige puljer ændres løbende. Ved nogle puljer ændres retningslinjerne fra år til år, mens det for andre puljer er noget sjældnere. Vær også opmærksom på, at nogle puljer har ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister, mens andre puljer kan søges løbende uden brug af ansøgningsskema.

Læs mere om puljerne, ved at klikke på de nedenstående links. Du er altid velkommen til at kontakte borgerguiden vedr. spørgsmål omkring puljerne.

Find mere information om de kommunale puljer her 

 

Der findes også en lang række private og andre fonde og puljer, som hver især har deres fokusområder

Find information om andre puljer og fonde her

Hvis I er en forening i Viborg Kommune kan I få gratis adgang til databasen "fonde.dk", hvor din forening kan finde private fonde og puljer.

Undersøg også muligheden for tilskud fra lokale virksomheder, der ofte gerne vil sponsorere lokale projekter.

Du kan læse mere om fundraising her:

  • Kraks Fonds-& Legatvejviser
  • Vejviser til fonde og legater af Billesø & Baltzer
  • Tak for donationen hr. fond af Torben Stenstrup. Bogen er særligt for foreninger der skal søge tilskud

 Find tips til at skrive en god ansøgning

Sidst opdateret: 25.01.2017