Program konference Udvikling i fællesskab

Se programmet for landdistriktskonferencen den 5. marts 2019

 

17.00

Landdistriktsudvalgets første år

Formand Landdistriktsudvalget, Mette Nielsen
 

17.20

Hvordan skabes vækst og fornyelse i dit lokalsamfund?
Landdistriktsforsker, Annette Aagaard Thuesen, Center for landdistriktsforskning, Syddansk Universitet

 

17.50

Erfaringer med pilotprojekt for borgerdrevne lokale udviklingsplaner
Oplæg fra Landdistriktsudvalget og repræsentanter fra pilot-byer      

18.30

"Street-food" i Energimuseets hall
Med udgangspunkt i fødevarer fra
Viborg-egnen

19.15

Ét mødested som ramme om det lokale fællesskab
Grith Mortensen, landsbyklyngen Mols i Udvikling

 

19.30

Bliv inspireret af gode erfaringer fra din naboby og andre spændende stande på markedspladsen. Se nedenunder

20.40

Fremtidige initiativer fra Landdistriktsudvalget       

 

Stande repræsenteret på landdistriktskonferencen 5. marts 2019

1. LAG-midler kan skabe ny udvikling i dit lokalsamfund
Foreningen LAG Skive-Viborg har EU-midler, der kan bruges til at skabe udvikling i dit lokalsamfund. Som noget helt særligt kan midlerne understøtte også private aktørers projekter. Kom og hør nærmere om mulighederne fra LAG-koordinator Lene Foged og formand Jens Poulsen.

2. Kan vi blive stærkere i et nyt fællesskab - klyngesamarbejde
Fjordklyngen har nu været i gang i nogle år. Hør Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen, fortælle om erfaringer, styrker og udfordringer ved samarbejdet mellem seks landsbyer. Måske skal I selv i gang i jeres lokalområde?

3. Hvordan kan vi forbedre vores halfaciliteter?
Viborg Idrætsråd har i 2018 udarbejdet en halanalyse. Morten Erfurth fra Idrætsrådet fortæller kort om de principper, der ligger bag prioriteringen i analysen, og hvad man som lokalsamfund kan gøre, hvis man ikke blev prioriteret i første runde, men fortsat gerne vil have forbedret sine halfaciliteter.

4. Landsbypedeller – smukkere by og et styrket fællesskab
Flere byer har i dag ordninger, som kaldes alt fra landsby- og bypedeller til borgerlaug. Et af de første i Viborg Kommune er borgerlauget i Møldrup. Kom og hør formanden for lauget Lauritz Laustsen fortælle, hvad det betyder for Møldrup, og hvad I kan gøre, hvis I gerne vil i gang hos jer selv.

5. At finde sin særegenhed og blive kendt herfor - Muslingefestival
Hvis man som lokalområde bliver kendt for noget særligt, kan det være vejen til turisme men også til bosætning. Andre får øjnene op for området! Men det skal være noget særligt, hvis man skal skille sig ud. Mød muslingefisker Jan Møller, Tove Kjølhede og Bodil Risdahl fra Sundstrup og hør om deres erfaringer med muslingefestivalen.

6. Mere om Knudepunktet og Mols i Udvikling
På konferencen hører alle et kort oplæg om ”Knudepunktet – ét mødested som ramme om det lokale fællesskab”. Men der er også mulighed for at opsøge formand for landsbyklyngen Mols i Udvikling, Grith Mortensen og spørge ind til projektet og høre, hvad de ellers arbejder med i Mols i Udvikling.

7. Starten på et tværgående samarbejde i Kølvrå og Karup
Kølvrå og Karup har påbegyndt et arbejde med at styrke samarbejdet mellem de to byer og de mange foreninger. Ikke kun foreninger indenfor kultur og fritid er med men også handel og erhverv tager aktivt del. Kom og del erfaringer med bl.a. Martin Ditlevsen fra Karup Forsamlingshus og Winnie Nielsen fra Kølvrå, KK07. Hvad kræver sådan et initiativ, og hvilke tanker er der om fremtiden?

8. VibLand
Kom og hør mere om Viborg Landsbysammenslutning, som nu har skiftet navn til VibLand. Hvad har VibLand arbejdet med i det forløbne år og hvilke aktiviteter er i støbeskeen i det nye år.

9. Landdistriktsudvalget – et nyt udvalg
Landdistriktsudvalget er naturligvis også tilstede på konferencen. Grib muligheden for at spørge ind til nogle af de aktiviteter I fik introduceret i konferencens første oplæg, eller måske er det noget helt andet, du gerne vil drøfte med en af udvalgets medlemmer.

 

 

Sidst opdateret: 18.03.2019