Hvorfor lave en borgerplan?

Hvorfor er det en god idé at lave en borgerplan og hvad sker der efter indsendelse?

En borgerplan eller udviklingsplan er jeres nedskrevne ideer, ønsker og visioner for jeres lokalsamfund. Der er lavet 60 borgerplaner i Viborg Kommune. Der er mange fordele fordele ved at lave en borgerplan:

  • Muligheden for at præge udviklingen af sit lokalsamfund.
  • Styrkelse af samarbejdet og fællesskabet i lokalsamfundet
  • Markedsføring af lokalområdet i forhold til potentielle tilflyttere
  • Udvikling af et dokument til brug i kommunikation med Kommunen

Indsendelse og modtagelse

Ønsker og forslag i borgerplanerne, der vedrører den fysiske planlægning, opsamles løbende og indgår som inspiration i Byrådets forarbejde med kommuneplanen der revideres hvert 4. år. Andre ønsker og forslag registreres i de forvaltninger forslaget hører under, og det politiske udvalg får en årlig orientering om borgerplanønskerne.

Endelig anvender administrationen borgerplanerne som inspiration, når drifts- og serviceopgaver tilrettelægges og projekter planlægges. Såfremt der er konkrete idéer, forslag eller projekter i borgerplanen, som ønskes igangsat med det samme, og som kræver kommunens medvirken, skal der rettes henvendelse til den forvaltning, der har ansvaret for det pågældende område, så der kan laves en aftale om, hvordan I kommer videre med det konkrete projekt. I flere byer har borgerplanen været et vigtigt dokument i forbindelse med en efterfølgende lokalplanlægning. Klik her for at se om det område du interesserer dig for, er omfattet af en lokalplan.  

Sidst opdateret: 05.03.2015