Tips til den gode ansøgning

Sådan laver du en god ansøgning

Det er en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvordan man laver en ansøgning til en fond eller pulje. Det er jo ærgerligt, hvis det gode projekt bliver afvist, fordi selve ansøgningen ikke er gennemarbejdet. Læs derfor altid vejledningen for ansøgningen inden du går igang.

Tips til den gode ansøgning:   

 • Udfyld hele ansøgningsskemaet
 • Tag kontakt til fonden ved spørgsmål
 • Sæt dig ind i hvad fonden tidligere har støtte og hvad den ikke støtter
 • Undersøg ansøgningsfrister - og overhold dem
 • Anvend ansøgningsskemaet hvis der er et bestemt der skal anvendes
 • Skriv kortfattet, enkelt og tydeligt
 • Søg om realistiske beløb. Kontrollerer, hvor store beløb fonden normalt bevilger
 • Skriv ikke mindst 25.000 kr. eller mellem 10 - og 15.000 kr., men det eksakte beløb
 • Læs korrektur

Lav en god projektbeskrivelse
En god projektbeskrivelse er nødvendig for en god ansøgning. Den skal belyse disse spørgsmål:

    Hvorfor?
    Hvordan?
    Hvornår?
    Hvor?
    For hvem?

En projektbeskrivelse kan indeholde:

 • Projektets titel som angiver hvad projektet handler om
 • Hvem står bag ansøgningen (er det en gruppe, en forening eller andet?)
 • Hvem skal man henvende sig til, hvis man ønsker yderligere oplysninger
 • Beskriv med få ord, hvad der er formål/hensigt med projektet
 • Hvorfor er jeres projekt så vigtigt? Hvorfor ønskes det gennemført?
 • Hvem er projektets målgruppe?
 • Projektets indhold og aktiviteter der skal opfylde formålet
 • Tidsplan
 • Hvordan skal projektet formidles?
 • Budget (udarbejd et budget, som præciserer, hvilke udgifter du søger penge til at få dækket)
 • Finansiering (Hvordan finansieres projektets? Søges der midler andre steder, og er der givet tilsagn om støtte fra andre?)
 • Angiv hvor mange og hvilke bilag, der er vedlagt jeres ansøgning. Vedlæg kun relevante bilag.

 

Sidst opdateret: 05.03.2015