Viborg markerer sin udnævnelse til UNESCO Creative City

 
Viborgs nye logo som UNESCO Creative City er tegnet af den lokale designer, Per Freundlich.

Viborgs nye logo som UNESCO Creative City er tegnet af den lokale designer, Per Freundlich.

 

Tre årtiers hårdt arbejde og strategisk satsning med animation og visuel formidling har gjort Viborg til et kreativt knudepunkt - ikke blot i Danmark, men også internationalt.

 

Dette belønnes i form af udnævnelsen som UNESCO Creative City i kategorien Media Arts. En titel, som både vil styrke Viborg lokalt og den samlede kreative sektor i Danmark. Den 21. september finder den nationale markering af udnævnelsen sted med et stort symposium i Viborg, hvor repræsentanter fra bl.a. LEGO, DR, Grundfos, UNESCO, Epic Games og Dansk Industri deltager. 

 

Lige siden slutningen af 1980'erne har Viborg Kommune satset markant på animation og visuel formidling, og tre årtiers strabadser bliver belønnet i form af udnævnelsen af Viborg til UNESCO Creative City.

Kommunen har fået skabt et kreativt miljø på internationalt niveau, der bl.a. består af The Animation Workshop, som er en af Europas førende uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, Viborg Animation Festival, erhvervsklyngen Arsenalet, stærk børnekultur og Media College Denmark.

En analyse udført af Business Region Aarhus i 2017 kortlagde, at den visuelle industri i Viborg Kommune på dette tidspunkt havde en samlet omsætning på 13,4 mio. euro fordelt på 181 virksomheder og 590 jobs.

Hertil kommer, at kommunen siden 2014 har haft sin egen unikke animationsstrategi, som udbreder alt det, Viborg kan inden for animation og visuel formidling, til snart sagt alle dele af samfundet - herunder sundheds- og uddannelsessektoren.

Viborg vil markere sin nye titel ved et særligt symposium den 21. september, som samtidig er åbningsdagen for dette års udgave af Viborg Animation Festival.

 

Prominente talere og præsentation af nyt nationalt center

Symposiet varer fra 14:30-19, og blandt talerne finder man:

 • Borgmester Ulrik Wilbek og kultur- og udviklingsdirektør Lars Stentoft (åbningstale)
 • Marc Birkegaard Iversen, Digital Business Manager, LEGO
 • Marlene Boel, redaktionschef for B&U, DR
 • Christian Carlsson, XR Lead Consultant, Grundfos
 • Elsebeth Gerner Nielsen, formand for UNESCO's danske nationalkommission
 • Sallyann Houghton, Innovation Lab London, New Business, Epic Games
 • Sine Praastrup, Direktør og partner ERIK arkitekter og næstformand, Dansk Industri Viborg-Silkeborg
 • Harald Mikkelsen, Rektor VIA University College

 

Desuden vil Anna Porse og Jan Neiiendam præsentere Viborg Visuals, som bliver Danmarks nye nationale center for animation og visuel formidling. Centret vil udgøre et konkret og effektivt skridt på vejen imod at realisere Danmarks kreative potentiale. Missionen bliver at styrke og understøtte anvendelsen af visuel formidling i hele erhvervslivet og i den offentlige sektor - naturligvis med afsæt i Viborgs stærke kreative miljø.

 

Viborg kommer i selskab med Toronto, Tel Aviv, Austin og Lyon

Netværket af UNESCO Creative Cities tæller 246 byer, der alle bruger kreativitet som strategisk faktor for udvikling. Byerne er blevet udpeget siden 2004, og netværket blev oprettet for at fremme internationalt samarbejde med og mellem de udnævnte byer.

Fundamentet for UNESCO's arbejde er FN's Verdensmål, som sætter fokus på stærke, forpligtende værdier som social og kulturel mangfoldighed såvel som uddannelse og ligestilling for alle.

Med sin nye titel får Viborg en vifte af nye udviklingsmuligheder og platforme. Det gælder bl.a. samarbejde med andre UNESCO Creative Cities, øget anerkendelse fra internationale aktører, bedre muligheder for funding samt øget mediesynlighed og lokalt og nationalt politisk fokus på den kreative sektor.

Viborg bliver UNESCOs eneste nordiske Creative City i kategorien Media Arts, som blot tæller 17 byer i hele verden - herunder Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo og Lyon. To andre byer blandt de 66 nyudnævnte byer tilhører også Media Arts-kategorien: Karlsruhe i Tyskland og Santiago de Cali i Colombia.

Viborg og den finske by Kuhmo, som er udnævnt i kategorien Literature, er de eneste nordiske byer blandt de 66 nyudnævnte byer, og den eneste anden danske by i netværket er Kolding, som blev udnævnt i 2017 i kategorien Design.

 

"Hele Danmark - og andre lande - kan lade sig inspirere af Viborg"

- UNESCO repræsenterer det ypperste i verden, når det gælder områder som natur, kulturarv, kreativitet og uddannelse. Viborgs UNESCO-udnævnelse er derfor en dejlig blåstempling af, at Viborg repræsenterer verdensklasse inden for animation og visuel kreativitet. Det er en hæder, som vi er meget stolte af. Den kommer efter mange års satsning på det visuelle område og med særligt fokus på børne- og ungekultur. Kreativiteten har været et strategisk fokusområde i mange år og er en vigtig del af hele kommunens DNA, udtaler Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek.

Elsebeth Gerner Nielsen var rektor for Designskolen i Kolding, da byen modtog sin Creative City-titel, og i dag er hun både generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening og formand for UNESCO's danske nationalkommission. Hun udtaler følgende om grundlaget for Viborgs udnævnelse:

- Som kreativ by går Viborg forrest, når det drejer sig om at bruge animation og visuel formidling til at gøre FN's verdensmål vedkommende for borgerne og til at fremme deltagelse i uddannelses- og kulturliv, også blandt udsatte grupper. Med andre ord bruger Viborg animation som inkluderende kommunikation. Det er en meget banebrydende tilgang, som hele Danmark - og andre lande - kan lade sig inspirere af.

Foruden Viborg Visuals vil kommunen og Viborg Erhvervsråd sammen med en række yderligere partnere søsætte centret FN17 Business, som vil fokusere på at få Verdensmålene implementeret i både startups og etablerede virksomheder på en måde, hvor visuel kommunikation og kreativitet spiller en afgørende rolle.

 

Yderligere oplysninger


Pressemeddelelsen er udsendt via HAVE A/S. / Kontakt: 

Stine Albrechtsen
Tlf. 30 24 14 00, mail: stine@have.dk


Sofie Klindrup 
Tlf. 25 48 37 49, mail: sofiek@have.dk

 

Kontaktpersoner, Erhverv & Udvikling, Viborg Kommune: 

Henriette Svenstrup Jensen, projektleder, Animation 
Tlf. 87 87 86 18, mail: henje@viborg.dk

Henrik Holmskov, projektleder UNESCO
Tlf. 23 64 54 26 , mail: 5hh@viborg.dk


 

Fakta om Viborgs kreative miljø

 • Produktioner fra The Animation Workshop tildeles i gennemsnit 120 internationale nomineringer og priser hvert år på internationale festivaler og andre prisuddelinger
 • Animation Career Review, der vurderer animationsuddannelser over hele verden, placerer The Animation Workshop som den 7. bedste skole internationalt og den 6. bedste skole i Europa
 • Gennemførelsesprocenten på The Animation Workshop er typisk 94-96% mod landsgennemsnittet for alle uddannelser, som er ca. 80%
 • Der udklækkes ca. 50 studerende om året fra professionsbacheloruddannelsen i Animation (ligeligt fordelt på de to studieretninger Character Animation og Computer Graphic Arts) og 20 hvert andet år fra professionsbachelor i Grafisk Fortælling
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøgte i 2017 tilfredsheden blandt studerende på alle videregående uddannelser i Danmark, og her fik animationsuddannelsen på The Animation Workshop den højeste samlede score
 • 56% af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelsen i Animation får job i Danmark og 33% i udlandet, mens 11% arbejder i Danmark, men har mere end 25 rejsedage i udlandet om året
 • Viborg Animation Festival har siden 2017 tiltrukket mere end 20.000 besøgende om året - i 2019 deltog ca. 27.000 personer
 • I 2019 deltog mere end 500 aktører i de konferencer, der udgør det professionelle spor af Viborg Animation Festival, som fokuserer på alt det, animation kan ud over at underholde - ikke mindst inden for sundhed og undervisning
 • Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling har på tre år gennemført 420 udviklingsprojekter, 450 aktiviteter - herunder 10 større konferencer - samt 230 repræsentationer af dansk kunst, kultur og særligt animation internationalt, og samlet set har omkring 90.000 personer deltaget i disse projekter og aktiviteter
 • Centeret har i samme periode, ud over Finanslovsbevillingen på 21 mio. kr. hentet 27 mio. kr. i matchende bevillinger og indtægter