Bredt budgetforlig i Viborg løfter velfærden og sænker skatten

Onsdag den 9. september indgik fem af seks partier i Viborg Byråd forlig om budget 2021-2024. 30 ud af byrådets 31 medlemmer står dermed bag budgettet for de kommende fire år.

 
 

Onsdag den 9. september indgik fem af seks partier i Viborg Byråd forlig om budget 2021-2024. 30 ud af byrådets 31 medlemmer står dermed bag budgettet for de kommende fire år.

 

Viborg Kommune har en sund økonomi. Der er gennem flere år leveret solide regnskaber, og i de kommende fire år nedbringes gælden med ca. 250 mio. kr.

Der er fortsat gang i udviklingen i Viborg Kommune med rekordsalg af byggegrunde over hele kommunen og et historisk højt niveau for boligbyggeri. Et anlægsprogram på 1.350 mio. kr. over de næste fire år er med til at understøtte en positiv udvikling.

Ingen kender endnu COVID-19-pandemiens langsigtede virkning på samfundets økonomi, ikke mindst udgifterne til de mange nye ledige på arbejdsmarkedet. Samtidig er det nødvendigt med yderligere investeringer i velfærden, da der f.eks. bliver flere ældre borgere i kommunen, og at der på socialområdet kommer stigende udgifter til borgere med såkaldt komplekse behov.

- Med budgettet holder vi fokus på borgervelfærd samtidig med, at vi har råd til at udvikle kommunen.
Budgettet indeholder velfærdsforbedringer bredt, men i særlig grad tilgodeses ældre- og socialområdet, siger borgmester Ulrik Wilbek, der glæder sig over den brede opbakning til den økonomiske kurs for de næste fire år.

Borgmesteren understreger, at byrådet udnytter en gunstig mulighed for at sænke skatten, og tilføjer afsluttende:
- Samtidig er det rigtig godt, at vi kan fortsætte den grønne linje, som vi lagde sidste år.

Et af eksemplerne på denne grønne linje er handleplan for udvikling af infrastruktur til el- og gasbiler.

Budgetforliget er opbygget efter de fem temaer i byrådets sammenhængsmodel og er vedlagt nederst.

 

Hovedelementer i aftalen

  • Der tilføres 18 mio. kr. årligt til drift af ældreområdet, heraf 8 mio. kr. til dækning af flere ældre og samlet 10 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen, flere hjælper- og assistentelever, samt konsekvenser af flere friplejehjemspladser,

  • Der tilføres 12 mio. kr. årligt til drift af socialområdet, hvoraf de 7 mio.kr. allerede blev givet før sommerferien. Området er udfordret af flere borgere med komplekse behov.

  • Der tilføres 18,6 mio. kr. over de næste tre år til drift af skoleområdet, herunder en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro. Det skal ses i sammenhæng med at der i budgettet for 2020-23 samt via finansloven er blevet tilført over 50 mio. kr. til drift af skoleområdet i perioden 2021-24.

  • Til dagtilbudsområdet er der ved sidste års budget for 2020-23 samt via finansloven til gennemførelse af minimumsnormeringer tilført 76 mio. kr. til drift i perioden 2021-24.

  • Der investeres over de næste 4 år 1,35 mia. kr. i kommunale anlæg, inklusive udvikling af kommunale byggegrunde.

  • Der gennemføres reduktioner for ca. 20 mio. kr. årligt, dog ikke forslaget om at undlade annoncering i lokalaviser.

  • Enighed om at sænke skatten (udskrivningsprocenten) med 0,2 pct. fra 25,7 til 25,5, så skatten kommer på niveau med kommunerne i region Midtjylland. Skatten sænkes under forudsætning af, at der opnås kompensation fra staten, jfr. aftalen i udligningsreformen. Der forventes svar fra ministeriet inden 2. behandlingen af budgettet.

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, Venstre
Tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Niels Dueholm, Socialdemokratiet (gruppeformand)
Tlf. 23 64 54 16, e-mail: nd@viborg.dk

Claus Clausen, Venstre (gruppeformand)
Tlf. 20 99 73 04, e-mail: cc@viborg.dk

Lone Langballe, Dansk Folkeparti
Tlf. 29 34 66 62, e-mail: lovl@viborg.dk

Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Tlf. 40 18 57 77, e-mail: torsten@viborg.dk

Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti
Tlf. 50 54 53 04, e-mail: koa@viborg.dk