Aarhus Universitet og Viborg Kommune indgår samarbejdsaftale

 

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune har blandt andet fokus på brug af viden fra og udvikling af Aarhus Universitets afdeling i Foulum og et styrket samarbejde mellem det stærke juridiske miljø i Viborg og jurastudiet i Aarhus.

 

Den nye aftales indhold og målsætninger er formuleret i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra universitetet og kommunen. Når aftalens målsætninger skal omsættes til virkelighed, bliver en række andre aktører inddraget.

Borgmester Ulrik Wilbek er glad for samarbejdsaftalen med Aarhus Universitet:

- Jeg synes, vi har lavet en aftale, som er både realistisk og ambitiøs. Vi har valgt at fokusere samarbejdet på de to områder, hvor vi allerede har et solidt fundament, men hvor der samtidig er potentiale for meget mere - nemlig landbrug og jura.

Indholdet i samarbejdsaftalen er at:

  • Få en fælles visions- og udviklingsplan for Foulum-området, hvor Aarhus Universitet har en stor afdeling med forskning indenfor jordbrug, bioøkonomi og klima.
  • Tiltrække investeringer og virksomheder til Foulum.
  • Bruge universitetets viden inden for bioraffinering, lavbundsjorde og arealforvaltning til at fremtidssikre landbrugsarealer, mindske klima- og miljøbelastning og udvikle nye muligheder for landbruget.
  • Styrke indsatsen i forhold til internationale medarbejdere og ph.d.-studerende i Foulum.
  • Styrke samarbejde mellem de mange juridiske arbejdspladser i Viborg og jurastudiet i Aarhus, herunder studieture, karrierearrangementer, udbygning af muligheder for studiepraktik og projekter, samt udbrede kendskabet til de mange karrieremuligheder i Viborg.
  • Realisere ambitionen om en international konference indenfor den grønne dagsorden.

Verdensklasse viden i baghaven skal bruges

De to fokusområder i samarbejdsaften, ser Ulrik Wilbek store potentialer i.

- I Foulum udfører de forskning i verdensklasse. I Viborg Kommune har vi hele værdikæden inden for landbruget - lige fra uddannelse, til produktion, maskin- og fødevareproduktion og forskning. Med det nye samarbejde styrker vi mulighederne for udvikling af landbruget og relaterede erhverv, siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

- Når det gælder jura, har Viborg et af de stærkeste juridiske miljøer i Danmark med meget attraktive karrieremuligheder for både nyuddannede og erfarne jurister. Det miljø skal vi bevare og udvikle yderligere for de studerende samtidig med, at vi styrker fortællingen om de mange karrieremuligheder.

Forskning i spil og flere karrieremuligheder for vores studerende

- Med aftalen ser jeg frem til at styrke det allerede gode samarbejde, hvor vi starter med at sætte fokus på to områder. Vi kan i fælleskab bidrage til et endnu stærkere Foulum og udvikle nye muligheder for landbruget ved at sætte Foulums fremragende forskning i spil i endnu højere grad. Med samarbejdet sætter vi også fokus på Viborgs mange spændende arbejdspladser for vores juridiske dimittender, og jeg er glad for, at de studerende allerede under studiet bliver præsenteret for mulige karriereveje i Viborg, da det kan være med til at styrke deres jobmuligheder efter endt uddannelse, udtaler rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.

Aftalen har ikke en udløbsdato, men bliver evalueret hvert andet år. Første gang i 2022.

 

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune, T: 40 78 88 00 / M: teamborgmester@viborg.dk

Sys Vestergaard, kommunikations- og pressechef, Aarhus Universitet, T: 23670012 / M: scv@au.dk