Unge og deres forældre møder ungdomsuddannelserne digitalt i 2020

Viborg Kommune og ungdomsuddannelserne er klar med ny, fokuseret vejledningsindsats ved navn Viborg Karriereuger, som afløser uddannelses- og erhvervsmessen. Corona-epidemien tvinger dog parterne til at blive mere digitale end planlagt.

 
Undervisning på Vestervang Skole
 

Viborg Kommune og ungdomsuddannelserne er klar med ny, fokuseret vejledningsindsats ved navn Viborg Karriereuger, som afløser uddannelses- og erhvervsmessen. Corona-epidemien tvinger dog parterne til at blive mere digitale end planlagt.

 

Viborg Kommune og ungdomsuddannelserne arbejder tæt sammen om uddannelsesvejledning til udskolingsklasserne i grundskolen i en ny, fokuseret indsats ved navn Viborg Karriereuger.

I år er første gang, elever i 9. og 10. klasse og deres forældre præsenteres for karriereugerne, som i 2020 består af tre elementer; uddannelsesvejledning i skoletiden, præsentationsvideoer fra alle ungdomsuddannelserne på hjemmesiden karriereby.viborg.dk og Åbent Hus-arrangementer på alle ungdomsuddannelserne.

I 2021 følges op med en erhvervs- og karrieremesse, der har vægt på erhvervsuddannelserne og de erhvervsmuligheder, der findes i Viborg Kommune. Den vil fremover blive afviklet hvert andet år og henvender sig til eleverne på 8.-10. årgang samt arbejdsmarkedsparate ledige.

Fra møder til video og øget vejledning i skoletiden

- Corona-epidemien har lavet et benspænd for os. Vi havde oprindeligt planlagt, at ungdomsuddannelserne skulle mødes med de unge og deres forældre rundt om i folkeskolerne, men med den nuværende situation kan det ikke lade sig gøre, fortæller Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

I stedet vil uddannelsesvejlederne præsentere uddannelsesretningerne for eleverne i skoletiden. Det suppleres af en introduktion til de forskellige uddannelser på videoer, som ungdomsuddannelserne selv har produceret, og som forældre og unge kan se sammen i ro og mag derhjemme.

- Vi håber, at de unge og deres forældre vil tage godt imod videoerne og få sig nogle gode samtaler om mulighederne ved de forskellige uddannelser. Skal man se en lille fordel ved den digitale form, kan det være, at det er mere fleksibelt, hvornår man ser videoerne. Både lærere og uddannelsesvejledere har desuden afsat ekstra tid i skoletiden og udviklet nye materialer for at støtte de unge i deres afklaring, supplerer Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Vejledningsindsatsen i skolerne foregår fra den 19. oktober, og videoerne vil være tilgængelige på karriereby.viborg.dk/karriereuger ligeledes fra den 19. oktober.

Ungdomsuddannelserne følger op med fysiske Åbent Hus-arrangementer lørdag den 7. november.

Karriereuger understøtter mål om uddannelse i Sammenhængsmodellen

Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg besluttede tidligere på året på baggrund af anbefaling fra ungdomsuddannelserne at overgå fra den store uddannelsesmesse til et mere nært møde mellem uddannelserne og eleverne og deres forældre rundt om på kommunens folkeskoler.

- Selv om vi ikke i år kan gennemføre arrangementerne på skolerne som oprindeligt planlagt, understøtter tænkningen bag Viborg Karriereuger i høj grad det tema i Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, der handler om læring og uddannelse. Det tætte samarbejde mellem kommune og ungdomsuddannelserne er grundlaget for, at vi kan nå målet om, at 90 procent af en årgang har taget en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år, siger Anders Bertel.

Per Møller Jensen tilslutter sig:

- Skolerne, uddannelsesvejlederne og ungdomsuddannelserne løfter hver især deres del af vejledningen af de unge og deres forældre, når det drejer sig om valg af ungdomsuddannelse. Viborg Karriereuger er udtryk for, hvor væsentligt det samarbejde er, siger han.  

 

Yderligere oplysninger

Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget, mail: andb@viborg.dk, tlf. 41 71 95 25

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, mail: pmj@viborg.dk, tlf. 51 58 48 07

Jette Fabian, afdelingsleder, Job og Unge, Jobcentret, mail: jef@jobcenterviborg.dk, tlf: 87874049