Støtte til alternative byfester i landdistrikterne

 
Arkivfoto fra festligheder i Løvel i 2016 i forbindelse med konkurrencen Årets Lokalområde. / Foto: Viborg Kommune

Arkivfoto fra festligheder i Løvel i 2016 i forbindelse med konkurrencen Årets Lokalområde. / Foto: Viborg Kommune

 

Viborg Kommunes landdistriktsudvalg opretter støttepulje til arrangementer, der kan fungere som alternativ til de traditionelle byfester, som er aflyst pga. Corona-situationen.

 

Normalt er byfesterne et meget vigtigt element i mindre byer og landsbyers liv. Festerne er årets sociale højdepunkt, hvor borgerne fejrer fællesskabet. Samtidig udgør festerne en stor indtægtskilde, f.eks. for de lokale foreninger, der sælger mad og drikke til festerne.

Mange byfester er i år aflyst pga. de restriktioner, myndighederne har sat i værk for at nedsætte risikoen for Corona-smitte. Derfor har Landdistriktsudvalget den 2. juni besluttet at understøtte arrangementer efter sommerferien, der kan minde om byfester - selvfølgelig indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Formand for Landdistriktsudvalget, Mette Nielsen, siger om beslutningen:
- Vi står i en helt særlig situation, som bl.a. betyder, at landsbyboerne går glip af de traditionsrige byfester, som de normalt glæder sig til hele året. Derfor vil vi gerne støtte alternativer, som kan skabe ny energi i de lokale fællesskaber og hjælpe de borgerforeninger, der er trængte på økonomien.
 

Tilskud op til 15.000 kr.

Landdistriktsudvalget opretter en pulje på 300.000 kr., hvorfra borgerforeninger kan søge støtte til arrangementer og booking af band eller anden underholdning frem til 31. december 2020, eller indtil puljen er opbrugt.

En borgerforening eller et forsamlingshus kan få op til 15.000 kr. til at engagere underholdning eller til et arrangement. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv finansiere mindst 25 % af udgiften.
 

Borgerforeningerne får direkte besked om, hvordan man søger midler fra puljen. 

 

Yderligere oplysninger

Mette Nielsen, formand for Landdistriktsudvalget
Tlf. 61 37 29 28, e-mail: mxn@viborg.dk

Hanne Toksvig, chef for Landdistriktsudvikling
Tlf. 41 71 95 66, mail: hant@viborg.dk