Skolechef i Viborg Kommune fratræder

Claus Drachmann Kaasby-Wang fratræder sin stilling som skolechef i Viborg Kommune. 

 
 

Claus Drachmann Kaasby-Wang fratræder sin stilling som skolechef i Viborg Kommune. 

 

Årsagen er, at der ikke er enighed mellem direktøren for Børn & Unge og Claus Drachmann om den ønskede ledelsesstil.

Claus Drachmann fratræder pr. dags dato.
Indtil videre varetages skolechefens opgaver af direktør for Børn & Unge, Søren Aakjær.

Claus Drachmann har været skolechef i Viborg Kommune fra 1. maj 2018.

 

Yderligere oplysninger

Direktør for Børn & Unge, Søren Aakjær
Tlf. 87 87 10 00 / mail: sjaa@viborg.dk