Beskæftigelsesprojekt gavner borgernes udvikling

Viborg Kommune har som et pilotprojekt indledt et samarbejde med Bilka Viborg om, at op til 10 borgere kan arbejde i beskyttet beskæftigelse.

 
 

Viborg Kommune har som et pilotprojekt indledt et samarbejde med Bilka Viborg om, at op til 10 borgere kan arbejde i beskyttet beskæftigelse.

 

Viborg Kommune har løbende taget skridt til projekter og forløb, hvor borgere, som får tilbud om beskyttet beskæftigelse, kan prøve, hvad det vil sige at arbejde i en virksomhed.

Det har været et ønske fra en række borgere at prøve kræfter med det almindelige arbejdsmarked, og kommunen har derfor i samarbejde med Bilka Viborg sat gang i et pilotprojekt, som rummer beskæftigelse for op til 10 udviklingshæmmede borgere.

Trepas består

De borgere, som får mulighed for at medvirke i pilotprojektet, er fortsat tilknyttet Trepas. Der er dermed ingen forandring i forhold til den beslutning, Beskæftigelsesudvalget traf i januar 2019. Den lyder netop, at Trepas fortsat er hovedtilbuddet for beskyttet beskæftigelse.
- I Beskæftigelsesudvalget ser vi meget positivt på, at det er lykkedes at få en konkret aftale om at få skabt en træningsbane for borgere, der har mod på at være en del af en almindelig arbejdsplads, siger formand for Beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel.

Han understreger, at muligheden for at komme i beskyttet beskæftigelse på en arbejdsplads altid sker i samarbejde med den enkelte borger og med afsæt i borgerens ønsker og behov.

Samarbejde om udvikling

De borgere, som får tilbud om job i Bilka og andre virksomheder, får følgeskab af personale fra Jobigen. De har tæt kontakt med borgerne og har ansvaret for løbende pædagogisk bistand.

- Med det nye tilbud er vi med til at fremtidssikre Trepas. I en tid, hvor ordrerne fra virksomhederne ændrer sig, er det godt med flere muligheder. Og vi ved, at der blandt de borgere, som arbejder i beskyttet beskæftigelse, er nogle, der har et stærkt ønske om at prøve at have sin gang på en rigtig arbejdsplads, siger næstformand for Beskæftigelsesudvalget, Nikolai Norup.

Sidste år besluttede Beskæftigelsesudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget, at Trepas er hovedtilbuddet for beskyttet beskæftigelse, og at der fortsat er en opdeling af tilbud om beskyttet beskæftigelse på hhv. Trepas, for borgere med fysisk handicap, og på Nørremarksvej for borgere med psykisk handicap. Samtidig godkendte de to udvalg, at der må arbejdes med placering af borgere i private virksomheder, dog uden at sætte konkrete måltal på hvor mange borgere, der skal ud i private virksomheder.

 

Yderligere oplysninger

Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget
Tlf.: 41 71 95 25, mail: andb@viborg.dk

Nikolai Norup, næstformand for Beskæftigelsesudvalget
Tlf.: 41 31 19 11, Mail: nhn@viborg.dk

Klaus Christiansen, direktør for Beskæftigelse, Økonomi og Personale
Tlf.: 87 87 89 00, mail: klc@viborg.dk

 

Fakta om beskyttet beskæftigelse i Viborg Kommune

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Der er tale om et socialt tilbud efter §103 i Lov om Social Service.

  • Tilbuddet er til borgere, der er udviklingshæmmede, og ikke alene på grund af fysiske handicap
  • Den beskyttede beskæftigelse skal tilbyde opgaver og en arbejdspladskultur, der i størst mulig grad matcher det ordinære arbejdsmarked. Den beskyttede beskæftigelse sigter desuden efter at understøtte en progression for borgeren
  • Organisatorisk er beskyttet beskæftigelse i Viborg Kommune forankret hos JobIgen, og hovedsageligt placeret på tre lokaliteter: Nørremarksvej (Nørremarken), Vævervej (Trepas) og Egevænget (Trepas/Hald Ege Miniregnskov)

Pilotprojektet i Bilka
Viborg Kommune har som et pilotprojekt indledt et samarbejde med Bilka om at få op til 10 medarbejdere i ekstern beskyttet beskæftigelse.

  • De beskyttede borgere kommer til at arbejde på lige fod med de andre ansatte i Bilka og skal løse opgaver som f.eks. affaldssortering, prismærkning af tekstiler, påsætning af alarmer m.v.
  • Opgaverne vil blive løst i Bilka, og det er Bilkas personale, der vil stå for introduktion til opgaverne
  • Personale fra Jobigen følger med ud i Bilka og får ansvaret for den pædagogiske bistand og arbejder med individuel udvikling af de beskyttede medarbejdere
  • Borgere, som arbejder i beskyttet beskæftigelse, vil stadig være tilknyttet Trepas/Nørremarken, og vil fx få tre dage i Bilka og to dage på Trepas/Nørremarken
  • Der er rundvisning i Bilka den 19. februar for de beskyttede borgere, der er interesserede i at deltage

Eksempler på andre kommuner, der også har etableret beskyttet beskæftigelse i virksomheder: