Analyse skal være med til at udvikle handels- og bylivet

Alle butikker i Viborg Kommune får besøg i uge 7-9 i forbindelse med en analyse af detailhandlen.

 
Foto: Jesper Maagaard.

Foto: Jesper Maagaard.

 

Alle butikker i Viborg Kommune får besøg i uge 7-9 i forbindelse med en analyse af detailhandlen.

 

Byrådet har besluttet at lave en analyse af detailhandlen og bylivet i Viborg Kommune. Analysen skal danne grundlag for et tillæg til kommuneplanen om detailhandel og komme med anbefalinger til, hvordan Viborg Kommune understøtter et attraktivt handels- og byliv for både kunder og de forretningsdrivende.

Analysen skal desuden være med til at skabe et solidt grundlag for at vurdere detailhandlens udviklingsmuligheder i de forskellige dele af kommunen. Detailhandlen er inde i en udvikling, hvor blandt andet e-handel får en større indflydelse.

- Jeg ser frem til at få et værktøj, som vi kan bruge i samarbejdet om at skabe et endnu mere attraktivt handels- og byliv, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Følgegruppe med i analysearbejde

Konsulentfirmaet Institut for Center-Planlægning (ICP) har fået opgaven med at gennemføre analysen. ICP skal også komme med anbefalinger til, hvordan handelsforeningerne og de enkelte butikker bedst muligt kan fastholde de nuværende kunder, og hvordan de kan tiltrække nye.

ICP besøger alle butikker i kommunen i uge 7-9 for at få data om de enkelte butikker til brug for analysen.

En gruppe med blandt andet Viborgegnens Handelsråd, Viborg Handel og ejendomsejere er med i arbejdet med detailhandelsanalysen. Følgegruppen bliver præsenteret for analysens resultater og kommer med anbefalinger, inden byrådets drøftelse før sommeren 2020.

- Det bliver spændende at være en del af følgegruppens arbejde, og jeg ser frem til at drøfte i byrådet, hvordan vi kan udvikle fremtidens handels- og byliv i Viborg Kommune, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Fakta

ICP (Institut for Center-Planlægning) er et konsulentfirma, der rådgiver alle detailhandlens parter - herunder stat og kommuner - i forbindelse med detailhandelsspørgsmål.

 

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester, tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Karl Johan Legaard, planchef, tlf. 87 87 55 50, e-mail: kjl@viborg.dk

Per Nyborg, ICP, tlf. 40 50 04 33, e-mail: pn@icp.dk