Karup-Kølvrå - et attraktivt sted at bo og leve

Karup-Kølvrå kommer i fokus, når Viborg Kommune i efteråret målretter en indsats, så området forsat kan være et attraktivt sted at bo og leve - både for dem, der allerede bor der, men også for potentielle tilflyttere.

 

Karup-Kølvrå kommer i fokus, når Viborg Kommune i efteråret målretter en indsats, så området forsat kan være et attraktivt sted at bo og leve - både for dem, der allerede bor der, men også for potentielle tilflyttere.

 

Borgerne i Karup-Kølvrå kan godt sætte kryds i kalenderen den 8. oktober. Her bliver de nemlig inviteret til et udviklingsworkshop af Viborg Kommune.

Det gør de, så de sammen kan være med til at styrke en fælles opfattelse af områdets kvaliteter og muligheder. Samtidigt skal der fokus på, hvad der måske kan gøre det mere attraktivt at bo og leve i området.

Det er målet med en ny sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå som Økonomi- og

Erhvervsudvalget netop har sat i gang. Indsatsen skal ud fra Viborg Kommunes Sammenhængsmodel afprøve de muligheder og idéer, der opstår, når man samler forskellige kommunale aktører som blandt andre skole, plejecenter, sundhedssatellit, dagtilbud, det tekniske område og bibliotek i samme rum - sammen med borgerne.

- Trivsel, tryghed og fællesskab er med til at gøre et sted godt at leve og bo i. Disse kvaliteter vil vi nu sætte fokus på med denne sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. Vi ønsker, borgerne skal opleve Viborg Kommune som en helhed, der arbejder sammen om de gode løsninger. Jeg ser meget frem til, hvilken viden og inspiration, der kommer på bordet, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Stor, lokal indsats

Karup-Kølvrå er blandt andre udvalgt, fordi området gennem det sidste år har gjort en stor indsats for at samle områdets mange foreninger og frivillige i Karup-Kølvrå Byforum. Det giver en umiddelbar fin samarbejdspartner for kommunen - også med hensyn til at planlægge inddragelse af alle områdets borgere.

Karup-Kølvrå har desuden fået erfaringer med udviklingsprojekter som for eksempel områdefornyelse. Det er erfaringer, der kan bygges videre på.

Indsatsen går i gang snarest, og til udviklingsworkshoppen den 8. oktober er alle borgere velkomne. Arbejdet forventes afsluttet inden jul. Alle de forslag og anbefalinger, som den brede arbejdsgruppe i samarbejde med borgerne når frem til, bliver efterfølgende præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Grundet Covid-19 kan det blive nødvendigt at indføre diverse restriktioner og tilmelding i forbindelse med workshoppen. Det vil fremgå af invitationen.

Fakta

Viborg Kommunes Sammenhængsmodel

I 2018 erstattede Viborg Kommune en lang rækker politikker og strategier med den mere enkle styringsmodel - Sammenhængsmodellen, der har fem temaer: Sundhed, Bæredygtighed, Vækst og socialt ansvar, Læring og Uddannelse samt Oplevelser og fællesskaber.

Siden er der blevet sat en række initiativer og indsatser i gang på tværs af de politiske udvalg, forvaltninger og faggrupper. Disse indsatser skal bidrage til og komme med idéer til, hvordan der skabes mere sammenhæng for borgerne.

Læs mere om Sammenhængsmodellen og de fem temaer.

 

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune, tlf.: 40 78 88 00, mail: teamborgmester@viborg.dk

Søren Jordhøj Aakjær, direktør for Børn & Unge, T: 87 87 10 00 / M: sjaa@viborg.dk