Paletten udpeget som regionalt spillested

 
 

Fra 2021 kan Paletten i Viborg igen kalde sig regionalt spillested. Det har Statens Kunstfond i dag besluttet.

 

Det rytmiske spillested Paletten i Viborg kan fra nytåret 2021 kalde sig regionalt spillested efter, at Statens Kunstfond i dag offentliggjorde navnene på de 19 spillesteder i Danmark, som fremover er regionale spillesteder.

Hvert fjerde år udpeger Statens Kunstfond de spillesteder, der skal være Danmarks musikalske knudepunkter for den rytmiske musik. Fra 2021 er 19 spillesteder klar til at påtage sig den særlige opgave, at give danskerne live-musik og koncerter af den bedste slags og i et hav af rytmiske udtryk og genrer. 

17 af spillestederne er genudpeget som regionale spillesteder. Der er to ny navne på listen: Kulturværftet i Helsingør og Paletten i Viborg.

Stor glæde hos Paletten og Viborg Kommune
Udpegningen vækker naturligvis stor jubel hos spillestedsleder Peter Ramsdal:
- Paletten har de seneste par gjort en kæmpe indsats for at optimere spillestedet, både visuelt og rent musikalsk. Med en fantastisk samlet holdindsats fra de mere end 110 frivillige, de ansatte samt bestyrelsen, er et af de helt store delmål for Palettens fremtidige virke lykkedes med udpegningen til regionalt spillested.
 

Palettens bestyrelsesformand Anders Søborg Olsen tilføjer:

- Siden 2009, har det været en klar ambition at genopnå status som regionalt spillested. Dette har gennemsyret alle valg, vi har foretaget, blandt andet ved at fastholde en så stærk og mangfoldig musikprofil som muligt og ved at arbejde målrettet med vores økonomiske fundament og spillestedets markedsføring for at nå ud til endnu flere gæster. Dette stærke arbejde ser vi frem til at udbygge yderligere i udpegningsperioden.

Også i Viborg Kommune er der stor glæde over udpegningen, og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mads Panny, siger i den forbindelse:
- Først og fremmest er udpegningen en anerkendelse af det store arbejde, vi har lagt i den rytmiske musik. Paletten har lagt en stor indsats, og Kultur- og Fritidsudvalget har virkeligt satset på musikalske vækstlag, f.eks. øvelokaleforeningen Lydfabrikken, og haft fokus på at skabe bedre musikoplevelser for unge. Derfor er det selvfølgelig også en kolossal glæde, at Paletten som regionalt spillested vil kunne lave endnu bedre musikalske oplevelser for alle omkring Viborg Kommune. Samtidig vil det løfte vores muligheder markant for at gøre Viborg Kommune endnu mere attraktiv for unge, der kan lide at høre og lave musik.

Paletten flytter til august 2020 ind i nye fysiske rammer i umiddelbar forbindelse med Tinghallen på Tingvej i Viborgs kaserneområde. 

Særligt ansvar
Med titlen som regionalt spillested følger et særligt ansvar for, at rytmisk live-musik af høj kvalitet og inden for mange forskellige genrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet. Det er især et ansvar, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmuligheder, og at mennesker, der måske ikke plejer at gå til koncert, også kommer til at opleve glæden ved musik.

Stor interesse

De 19 spillesteder er udvalgt ud af et meget stærkt ansøgerfelt på i alt 26 rytmiske spillesteder fra 16 kommuner over hele landet. Niveauet har været højt, og opbakningen fra de respektive kommuner ambitiøs.

- Ansøgerfeltet vidner om, at vi har stærke spillesteder i Danmark. Og selvom vi desværre ikke kan tilgodese alle ansøgere, er vi i Kunstfonden overbevist om, at de ansøgere, der ikke bliver regionale spillesteder, har gode forudsætninger for at videreføre deres virke som vigtige honorarstøttede spillesteder, udtaler bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, Michael Bojesen.


Fakta om regionale spillesteder

•    Statens Kunstfond udvælger, hvilke spillesteder der skal være regionale spillesteder
•    Spillesteder, som modtager kommunal driftsstøtte, kan ansøge Statens Kunstfond om at blive udpeget
•    Udpegningen gælder den fireårige periode 2021-2024
•    Med udpegningen følger et statstilskud på mellem 1,0 og 3,6 mio. kr. årligt pr. spillested
•    De regionale spillesteder får 32,7 mio. kr. årligt fra staten

 

 

Yderligere oplysninger

Peter Ramsdal, spillestedsleder Paletten
Tlf. 20 77 24 08

Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Tlf. 29 72 29 91

Steen Lindgaard, kulturchef, Viborg Kommune
Tlf. 61 89 06 26
 

Se også pressemeddelelse fra Statens Kunstfond