Per Møller Jensen modtager Dannebrogordenens Ridderkors

 
Der var smil og opbakning fra hele byrådssalen, da Per Møller Jensen fik overrakt det synlige bevis på, at han nu er Ridder af Dannebrogorden. Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto.

Der var smil og opbakning fra hele byrådssalen, da Per Møller Jensen fik overrakt det synlige bevis på, at han nu er Ridder af Dannebrogorden. Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto.

 

Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek overrakte onsdag den 4. september 2019 Dannebrogordenens Ridderkors til 1. viceborgmester Per Møller Jensen.

 

Overrækkelsen skete i forbindelse med aftenens byrådsmøde, og blev derfor overværet af Per Møller Jensens byrådskolleger.

Per Møller Jensen kunne i januar 2019 fejre 25-års jubilæum som medlem af Viborg Byråd. Han er dermed det byrådsmedlem i det nuværende byråd, der har længst anciennitet.

Blandt andet på den baggrund anmodede borgmester Ulrik Wilbek tidligere på året Social- og Indenrigsministeriet om tildeling af ridderkorset til Per Møller Jensen. En anmodning, som via besked fra Ordenskapitlet blev imødekommet af Hendes Majestæt Dronningen.
 

25 år med vigtige hverv

Per Møller Jensen har siden den 1. januar 1994, uden afbrydelse, været socialdemokratisk medlem af Viborg Byråd. I indstillingen til Dannebrogordenens Ridderkors har Ulrik Wilbek desuden lagt vægt på, at Per Møller Jensen har:

  • været en aktiv del af en offentlig sektor under stor og vedvarende forandring.
  • været en aktiv medspiller i den lokale udmøntning af strukturreformen og transformationen af seks tidligere kommuner til den "nye" Viborg Kommune pr. 1. januar 2007.
  • brugt sit politiske håndværk som medlem af Økonomiudvalget siden 1998
  • beklædt poster som formand for hhv. Børne- og Ungdomsudvalg, Social- og Arbejdsmarkedsudvalg og Kulturudvalg gennem 25 år.
  • været hhv. 1. og 2. viceborgmester siden 2007 og har i den egenskab udgjort en stabil base for skiftende borgmestre gennem mange byrådsperioder i en af landets største kommuner.

Vellidt, lun og respekteret

I indstillingen fra borgmester Ulrik Wilbek lyder det endvidere: 
- Per Møller Jensen har altid lagt meget arbejde i hvervet som folkevalgt i Viborg Kommune og møder - uanset sammenhængen - altid velforberedt op. Med sin store erfaring fra politik, en kompromissøgende stil samt et roligt og lunt gemyt er han vellidt og respekteret blandt sine kolleger i byrådet såvel som ude blandt kommunens mange samarbejdspartnere.

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek
Tlf. 40 78 88 00 / mail: teamborgmester@viborg.dk

 
Per Møller Jensen modtog den 4. september 2019 Dannebrogordenens Ridderkors. Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto.

Per Møller Jensen modtog den 4. september 2019 Dannebrogordenens Ridderkors. Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto.