Nu indvies Viborg Kommunes første børneskov

 
Børneskoven i Vborg er allerede i brug. Den 6. september indvies den officielt.

Børneskoven i Vborg er allerede i brug. Den 6. september indvies den officielt.

 

Fredag den 6. september kl. 16.00 åbner Børneskoven i Viborg officielt med masser af faciliteter, der gør det lettere for børn, forældre og bedsteforældre at nyde mulighederne i naturen.

 

Viborg Kommunes første børneskov er klar til at tage imod børn, unge og ældre, som har lyst til at udnytte naturens muligheder for leg og bevægelse.

 

Det er nu godt et år siden, børneskoven i Viborg holdt en første uformel arbejdsdag, hvor organisationer, frivillige og andre interesserede kunne give deres ideer til, hvordan skoven kunne gøres mere attraktiv for de mindste og deres voksne.

 

Siden da har medarbejdere fra en række kommunale afdelinger sammen med lokale borgere arbejdet med at omsætte de mange gode ideer til virkelighed. Resultatet bliver nu indviet med taler af Åse Kubel Høeg, formand for Viborg Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, og repræsentanter fra Møllehøjskolen samt præsentation af de nye faciliteter og mad over bål.

 

- Den nye børneskov er et initiativ, der støtter op om de ambitiøse mål om sundhed i Viborg Kommunes nye sammenhængsmodel. I den har vi blandt andet fokus på at øge borgernes fysiske aktivitetsniveau og oplevelse af trivsel og livskvalitet hos den enkelte, siger Åse Kubel Høeg.

- Børneskoven inviterer både unge som gamle til leg og til udforskning af naturen. Det er vores håb, at børneskoven kan være med til at åbne børnenes øjne for naturens dyr og planter samtidig med, at de opdager glæden ved kunne bruge kroppen aktivt i det fri, fortsætter hun.

 

Find vej

Børneskovens adresse er Vibækvej 42A. Der er parkeringsmulighed ved Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, Vibækvej 43.

 

Baggrund om projekt Børneskove

Viborg Kommune er i færd med at etablere yderligere fem børneskove i og omkring Fredriks, Stoholm, Klejtrup, Ørum og Bjerringbro i tæt samarbejde med lokale familier, ildsjæle, dagtilbud, skoler, foreninger og andre relevante aktører.

Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i naturen, at styrke børns kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at tage familiernes yngste med i skoven. De vaner, børnene får med fra barnsben, følger med ind i ungdommen og voksenlivet.

Børneskoven i Viborg rummer et nyopført anlæg med madpakkehus med shelter, grejbank, toilet, træfigurer, lykkehjul og info-tavler.

 

Fakta om børneskovene:

  • Den primære målgruppe er de 21.394 børn og unge under 17 år i Viborg Kommune, deres forældre og bedsteforældre
  • I børneskovenes lokale skoledistrikter er der ca. 2000 skolebørn i alderen 7-14 år
  • Børneskoven i Viborg er realiseret i et samarbejde mellem de kommunale forvaltninger Teknik & Miljø, Kultur & Udvikling, Børn & Unge samt Social, Sundhed & Omsorg med inddragelse af lokale borgere. Projektet er støttet af Friluftsrådet og Viborg Naturpark.
 

Yderligere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk

Hanne Døssing, Viborg Naturpark, tlf. 87 87 55 05, mail: hdh@viborg.dk

Dennis Krogsdal Madsen, projektleder for Børneskove i Viborg, tlf. 93 59 80 59, mail: dekm@viborg.dk