Borgersvar giver Viborg Kommune godt grundlag for bedre sammenhæng

 
Sammenhængsmodellen

Næsten 1.200 borgere har svaret på spørgsmål om sundhed, oplevelser og fællesskab samt mødet med kommunen.

 

Spørgeundersøgelse leverer solidt grundlag for Viborg Byråds fremadrettede arbejde med at skabe sammenhæng for borgerne.

 

Med svar fra næsten 1.200 borgere har byrådet i Viborg Kommune fået et meget pålideligt grundlag at arbejde ud fra. Borgerne har i løbet af august/september måned svaret på kommunens spørgeskema om sundhed, oplevelser og fællesskaber samt mødet med kommunen. De mange svar giver dermed et målbart udgangspunkt for Viborg Byråd, så det kan følge med i, hvor godt det lykkes med at nå de ambitiøse mål i kommunens sammenhængsmodel.

- Jeg og det øvrige byråd vil gerne kvittere med en stor tak til alle, der prioriterede at svare på spørgsmålene. Vi har nu et målbart udgangspunkt for at følge med i udviklingen af vores politiske initiativer, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Både opmuntrende og tankevækkende resultater

Ulrik Wilbek fremhæver følgende enkeltresultater i undersøgelsen: 

-  Jeg er glad for at se, at 89 pct. af de adspurgte fortæller, at de er aktive mindst en halv time om dagen, mindst to dage om ugen. Det er faktisk bedre end byrådets mål på 85 pct. Desuden viser undersøgelsen, at næsten halvdelen af vores indbyggere har udført frivilligt arbejde det seneste år - det siger noget glædeligt om de ressourcer, der ligger blandt kommunens indbyggere.

Men der er også områder, hvor der er plads til forbedringer, understreger borgmesteren:

- Kun 59 pct. af kommunens borgere er medlem af en lokalt forankret forening. Her er der et godt stykke op til Byrådets målsætning på 80 pct. Og så springer det mig i øjnene, at 8 pct. af vores borgere lider af det, man kalder svær ensomhed. Det er tankevækkende. Og det viser, at byrådet har set rigtigt i at opstille et mål for ensomhed og dermed gøre det til et vigtigt indsatsområde fremadrettet. Til gengæld oplever 72 pct. af borgerne deres trivsel og livskvalitet som god eller meget god. Det er meget tæt på byrådets målsætning på 80 pct. 

Sammenhæng for borgeren?

Viborg Byråd har også brugt spørgeskemaundersøgelsen til at spørge borgerne om, hvordan de oplever sammenhæng i deres møde med kommunen. Svarene er blevet set på samlet, og omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 0 er ingen sammenhæng, og 100 er sammenhæng på alle områder. Her vurderer borgerne, at kommunen ligger på 56,3.

- Vi glæder os til at arbejde videre i byrådet med de initiativer, der kan understøtte målsætningerne i Sammenhængsmodellen. Vi følger løbende op på alle målene og gennemfører en lignende spørgeskemaundersøgelse i 2020, slutter Ulrik Wilbek.

Undersøgelsen blandt kommunens borgere indgår i et større datasæt, som kortlægger udgangspunktet - den såkaldte 'base line' - for alle 21 målsætninger i byrådets sammenhængsmodel. 

Fakta om undersøgelsen

Viborg Kommunes spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i perioden fra den 20. august 2019 til den 10. september 2019. I alt 3.699 borgere fik tilsendt en invitation til at deltage. Borgerne var tilfældigt udvalgt, så alle mellem 16 og 80 år fik spørgeskemaet, hvis de havde fødselsdag den 22. eller den 31. i hver af årets måneder.

I alt 1.165 borgere svarede på alle spørgsmål. Ser man på fordelingen af besvarelser på køn, alder og geografi, viser undersøgelsen en god grad af repræsentativitet. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 2. okt. 2019.

Se dagsordenspunktet på viborg.dk

 

Yderligere oplysninger:

Borgmester Ulrik Wilbek, tlf.  40 78 88 00, mail: teamborgmester@viborg.dk

Chefkonsulent Henrik Klavsen, tlf. 87 87 86 12, mail: hkl@viborg.dk