Ny affaldsordning i Viborg Kommune giver højere genanvendelse

 
 

Borgerne i Viborg Kommune er kommet godt i gang med at sortere deres affald, og det har fået mængden af husholdningsaffald, der kan genanvendes, til at stige fra ca. 34 % i 2017 til ca. 44 % i 2018.

 

Nu giver den nye affaldsordning med husstandsindsamling af genanvendelige affaldstyper i Viborg Kommune effekt i form af mere genanvendelse. Opgørelser over Revas' samlede affaldsmængder for 2018 viser, at genanvendelsesprocenten er steget fra ca. 34 % i 2017 til ca. 44 % i 2018.

Det betyder, at mere affald, som f.eks. plast, kan genanvendes og bruges som råvarer til nye produkter, blandt andet ny plastemballage, bæreposer, fleecetrøjer m.v.

Den markante stigning viser sig allerede i 2018-tallene, selv om affaldsordningen kun har eksisteret siden forsommeren 2018. Byrådets mål er, at 55 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2025.

Stine Damborg Hust, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, er godt tilfreds:

- Vi er godt på vej til at nå byrådets mål, og det er en udvikling, vi kan være stolte af. Det har været en omfattende proces at få den nye affaldsordning sat i værk, og den nye sortering af affaldet har medført ændringer i rigtig mange borgeres hverdag. Heldigvis har vi oplevet stor opbakning og interesse fra de allerfleste, og nu giver den fælles indsats pote i form af en væsentligt højere genanvendelsesprocent, siger Stine Damborg Hust.

Alle skal med

Den ny affaldsordning gælder for næsten alle husstande i Viborg Kommune, og kommunen arbejder målrettet på at få de sidste med. Det er nu kun nogle få områder, som endnu har til gode at få adgang til de nye sorteringsmuligheder, bl.a. en række husstande, som hidtil har benyttet private renovatører. Disse husstande får i løbet af de kommende uger leveret nye affaldsbeholdere og vil herefter indgå i den kommunale affaldsordning fra den 1. april 2019.

Den historiske bydel i Viborg er også fortsat uden ny affaldssortering, indtil der er fundet en løsning, der passer til områdets særlige udfordringer, og endelig er der en række boligselskaber, som endnu mangler at etablere indsamling af madaffald.

Når alle kommer med i den nye affaldsordning, vil det også betyde en højere genanvendelsesprocent.

Mere genanvendelse

Fremover skal endnu mere husholdningsaffald kunne genanvendes. Ifølge EU's direktiver skal 60 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2030, og 65 % i 2035. Disse mål forventes også at komme til at gælde i Danmark og dermed også i Viborg Kommune.

Derfor har Viborg Kommune fortsat fokus på øget og korrekt sortering af affaldet ved husholdningerne.

- Det er vigtigt, at vi til stadighed udvikler området og kommer med yderligere tiltag i retning af øget genanvendelse, så vi kan være på forkant, siger Stine Damborg Hust.

Revas planlægger i forsommeren 2019 at gennemføre nye informationskampagner, herunder en ny udgave af magasinet "Skraldgodt", som første gang blev uddelt til alle husstande, da de nye affaldsbeholdere blev uddelt. Magasinet "Skraldgodt 2" vil indeholde masser af ny inspiration og vejledning til sortering i hjemmet.

Desuden planlægger Revas nye sorteringskampagner. Kampagnerne vil blandt andet have fokus på bedre sortering på genbrugsstationerne, herunder nye affaldstyper til genanvendelse, og der bliver fokus på at opnå større renhed i de indsamlede affaldstyper. Med større renhed i de enkelte affaldstyper opnås en højere kvalitet i de "ressourcer", som affaldet udgør. Dermed kan de sorterede affaldstyper genanvendes i endnu større grad i ny produktion mv.

Få mere at vide

Revas står altid klar med viden og vejledning om sortering og genanvendelse via appen "AffaldViborg", via hjemmesiden revas.dk, på e-mail via revas@viborg.dk samt på tlf. 86 61 39 55.

Fakta om Viborg Kommunes nye affaldsordning

Viborg Kommune indførte i løbet af 2018 en ny dagrenovationsordning med sortering i fem affaldstyper for næsten alle husstande i kommunen.

Med den nye affaldsordning indsamler renovationsbilerne papir, metal, glas, hård plast samt mad- og restaffald ved husstandene. Desuden kan man som hidtil få afhentet sine brugte batterier i en klar pose på låget af restaffaldsbeholderen.

Mere end 80.000 nye affaldsbeholdere til indsamling af de fem affaldstyper er blevet fordelt til husstandene i kommunen. Desuden er der taget nye opdelte renovationsvogne og tilsvarende opdelte omlaste- og håndteringsanlæg i brug, så affaldet kan genanvendes.

 

Yderligere oplysninger

 

Stine Damborg Hust, formand for Klima- og Miljøudvalget, tlf. 24 42 40 44, e-mail: stdp@viborg.dk
Gert Schandorff, afdelingsleder, Revas, tlf. 30 21 38 37, e-mail: ges@viborg.dk