Flot Viborg Kommune-regnskab for 2018

 
 

Viborg Byråd har som sit faste mål at komme ud med et overskud på mindst 200 mio. kr.
I 2018 var der budgetteret med et overskud på 228 mio., men overskuddet er næsten 100 mio. større.

 

Borgmester Ulrik Wilbek er rigtig godt tilfreds med resultatet:

- Jeg vil gerne give både byrådet og kommunens medarbejdere et kæmpe "high five" for det resultat, vi er nået i mål med. Vi kommer ud med 326 mio. kr. i overskud på driften, hvor vi havde budgetteret med 228 mio. kr. Overskuddet bruger vi til at investere i kommunens anlæg og på at afdrage på vores gæld.

- Jeg vil skynde mig at understrege, at overskuddet ikke er kommet ved besparelser på de store serviceområder som f.eks. skoler, ældre, social-, familieområdet, dagtilbud m.fl. Her bruger vi helt præcist 100% af det oprindelige budget, altså det rene budget uden overførsler mellem årene. Det betyder, at vi har en realvækst på 1,4% set i forhold til 2017, altså en vækst udover almindelige pris- og lønstigninger.

- Det er dejligt at se så sundt et "husholdningsregnskab" for kommunen, hvor vi samtidig har haft råd til at styrke vores serviceområder, siger borgmesteren.

På plussiden - tre eksempler

  • På plussiden tæller 67 mio. kr., som stammer fra indtægten fra kommunens salg af HMN Naturgas til et privat konsortium.
  • 114 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019 eller følgende år. Det er på nogenlunde samme niveau som tidligere år og udtryk for en sund økonomistyringskultur, hvor institutionerne sparer op og planlægger, så man ikke kommer ud i hovsa-besparelser, eller "brænder benzin" af i december måned for at sikre at pengene bliver brugt.
  • Beskæftigelsesudvalget er på rette vej med sin indsats. Området kommer ud med mindre udgifter til dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v. på 65 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes bl.a. et konjunkturbestemt fald i ledigheden. Her viser tallene, at Viborg Kommune har haft et større fald i ledigheden, end på landsplan

Gang i anlægsprojekter

Der er fortsat et højt anlægsniveau: I 2018 brugte Viborg Kommune 254 mio. kr. på anlæg og ligger dermed over byrådets målsætning 200 mio. kr.
Eksempler på anlægsprojekter er infrastruktur i Banebyen, Tingpladsen, renovering af Søndre Skole, Ny Rosenvænget Skole, samling af daginstitutioner i Frederiks, ny idrætshal ved Viborg Gymnastik Center, områdefornyelse i Stoholm, Rødkærsbro og Klejtrup, Banebo.

Likviditeten en panderynke

Likviditeten blev i 2018 på 554 mio. kr. og er nogenlunde uændret i forhold til 2017. Også her opfyldes byrådets målsætning på 200 mio. kr. Likviditeten forventes dog at falde væsentligt i budgetperioden 2019-2022.

- Her skal byrådets opmærksomhed være ekstra skærpet. Vi har nået et flot resultat, men der er grund til en lille panderynke, når det gælder likviditeten, pointerer borgmesteren.

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, tlf. 40 78 88 00 / e-mail: teamborgmester@viborg.dk