Viborg Kommune flytter beboere fra Møllehuset på grund af brandkrav

 

I løbet af de næste 1-2 uger flytter 16 beboere midlertidigt fra det psykiatriske pleje- og omsorgscenter Møllehuset. Årsagen er ombygning som følge af manglende opfyldelse af brandsikkerhedskrav.

 

En brandteknisk gennemgang af udvalgte bygninger i kommunen har peget på manglende opfyldelse af krav til brandsikkerhed på Møllehuset, Møllegade 1 i Viborg. Det drejer sig bl.a. om utilstrækkelige flugtvejsforhold m.v.

På den baggrund er der igangsat en undersøgelse af Møllehuset med henblik på en ombygning, der skal forbedre brandsikkerheden på stedet. Møllehuset indeholder i alt 16 boliger i tre etager og er fordelt med seks boliger i stueplan, og fem på hhv. 1. etage og 2. etage.

Mens undersøgelsen og ombygningen udføres, er det nødvendigt at flytte beboerne til andre plejecentre i kommunen. Flytningen sker inden for 1-2 uger, naturligvis i samarbejde med beboere og pårørende.

- Vi tager sikkerheden for vores beboere meget alvorligt, siger direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune, Mette Andreassen. Vi er kede af den ulejlighed, det medfører for beboere og pårørende. Frem til alle beboere er ude af Møllehuset, har vi bl.a. sat ekstra personale på i Møllehuset, herunder døgnvagter. Desuden er der sørget for ekstra sikkerhedsudstyr.

 

Krav om gennemgang af brandsikkerhed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bad - på baggrund af branden på Plejecenter Farsøhthus på Djursland - kommunerne om at gennemgå brandsikkerheden i de bygninger, hvor der bor ældre eller plejekrævende borgere - eller borgere, som ikke kan bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Viborg Kommune har foretaget denne gennemgang af bygningerne i samarbejde med Midtjysk Brand og Redning. I samarbejde med en ekstern rådgiver følger kommunen op på resultatet af gennemgangen.

 

Yderligere oplysninger

Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø
Tlf. 87 87 55 00,  e-mail: hajl@viborg.dk

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 87 87 60 00, e-mail: mean@viborg.dk