Kender du Ensomheden?

Ensomhed kan forebygges. Viborg Kommune lancerer ny animaitonsfilm om emnet.

 
 

Mange ældre føler sig ensomme og magter ikke selv at række ud efter hjælp. Viborg Kommune arbejder derfor målrettet med at informere om, hvordan ensomhed kan forebygges.

 

Viden om, hvor mange og i hvor svær grad, ældre i Viborg Kommune føler sig ensomme, er svær at få sat nøjagtige tal på. Men erfaringerne fra kommunens Brobyggerteam og Sundhedscentrets forebyggende medarbejdere tyder på, at stadig flere ældre føler sig alene.

Derfor tager Viborg Kommune nu endnu et skridt i retning af at øge handlemulighederne både hos dem, der føler sig ensomme og dem, som har mulighed for at række ud efter et medmenneske, der er ramt af følelsen af ensomhed.

Helt konkret skete det den 2. maj 2019 med premiere for et indbudt publikum på en lille ny animationsfilm "Kender du Ensomheden?" Filmen sætter spot på nogle af de situationer, hvor ensomheden vokser sig så stor, at den fylder alt for meget i et menneskes tilværelse.

- Vi har i samarbejde med produktionsselskabet Happy Flyfish og Drawsome Pictures udviklet en lille figur, som legemliggør ensomheden. Ensomheden vil altid være der som et livsvilkår, hvis man f.eks. har mistet en ægtefælle, søskende eller nære venner. Filmen understreger dog, at vi kan lære at leve med ensomheden, hvis vi og vores omgivelser er opmærksomme på den, siger formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe.

 

Ensomhed øger risiko for fysisk sygdom

Det er ikke bare et følelsesmæssigt problem at føle sig ensom. Der er forskningsmæssig dokumentation for, at risikoen for fysiske sygdomme som hjerte-kar-lidelser og søvnforstyrrelser vokser i takt med ensomhedsfølelsen.

- Når vi taler om ældres sundhed, har vi nok en tendens til at fokusere på de fysiske sundhedsaspekter, men der er jo et tydeligt samspil mellem krop og tanker. Men den nye animationsfilm håber vi, at det vil blive lettere at tale om ensomheden som begreb - uanset om det foregår som en professionel samtale med kommunens personale, med sin læge eller privat med gode venner og familie, siger Åse Kubel Høeg, som er formand for Viborg Kommunes Social- og Sundhedsudvalg.

Filmen tilbydes alle organisationer, der har arrangementer og møder med og for ældre og kan bruges som del af undervisningsmaterialerne på f.eks. social- og sundhedsuddannelserne og i hjemmeplejens kompetenceudvikling.

 

En kendt stemme

Filmen er bevidst holdt i en hyggelig og nostalgisk stil med inspiration fra stemningen i TV-serien Matador. Derfor var det også oplagt at spørge Danmarks vel nok mest genkendelige stemme Ghita Nørby, om hun ville indtale filmens lydspor.

- Jeg sagde ja med det samme, for jeg synes, at filmens budskab om, at vi alle har et ansvar for at kere sig om hinanden, er vigtigt at bringe frem, siger Ghita Nørby.

Filmen kan nu ses på Viborg Kommunes hjemmeside - viborg.dk/ensomhed

 

Yderligere oplysninger

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, tlf. 29 34 66 62, mail: lovl@viborg.dk og Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf.  30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk