Fremtidens skole og hal bygges i Viborg Kommune

 
Indgang til Lysningen

Indgang til Lysningen

 

Arkitema har med projektet "Lysningen" vundet konkurrencen om at tegne et nyt samlingssted med skole og hal i Overlund. Hermed har byrådet fulgt et enigt bedømmelsesudvalg.

 

Et år har det taget at undersøge, lytte, inddrage, skrive og til sidst tegne. Nu kan elever, lærere, foreningsfolk og borgere i Overlund se, hvordan Viborg Kommunes ny skole og hal kommer til at se ud. Firmaet Arkitema har tegnet "Lysningen", som i de kommende år vil rejse sig mellem træer og boldbaner og være klar til indflytning i sommeren 2023.

Fem rådgivere blev i begyndelsen af februar prækvalificeret til at tegne en ny skole og hal under overskriften "Overlund rykker sammen".

- Vi har modtaget fem særdeles gode forslag, men et af forslagene sparkede i særlig grad benene væk under os, siger Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

- Vore ønsker i det meget ambitiøse og krævende byggeprogram er fuldt ud indfriet, så vi får mere end blot en skole, en hal, et kulturcenter og nogle mødesteder - med "Lysningen" får vi et helt nyt samlingssted for en hel bydel. Et sted, der på samme tid tilbyder undervisning, idræt og uformelt samvær.

Et robust byggeri med en klar idé

Som en lysning mellem skov, eng og bakker - med bærende stolper, der fremstår som høje træer - vil den ny bygning invitere elever, medarbejdere, foreningsfolk og borgere til samvær. "Lysningen" er navnet på hele bygningen, men også på det store atrium, hvor en "skovhøj" danner rum, favner klub og SFO og knytter fællesskaber omkring bevægelse, musik, kreativitet og mad.

Med Arkitemas ord bliver "Lysningen" et sted, hvor man kan dygtiggøre sig, blive oplyst af andre og dannet af fællesskabet. Her kan man styrke sine kompetencer - både dem der behøves nu og i fremtiden. Derfor ser Arkitema også frem til at udvikle den kommende skole.

- Det er virkelig interessant, at Viborg Kommune har så ambitiøse planer for at fremtidssikre Overlund Skole. Det betyder, at vi kan komme med noget af det mest nyskabende og innovative inden for skolebyggeri, hvor vi virkelig har fokus på at skabe den bedste læring. Både for de elever, der skal gå her om fem år, men også for dem, der skal gå her om 50 år, siger forretningsområdechef i Arkitema, Pernille Svendsen.

I Viborg Kommune ser man også store perspektiver i den kommende bygning.

- Jeg kommer til at tænke på den gamle sang om at lege i livstræets krone, når jeg ser den ny bygning med den stærke skovmetafor inde og ude, siger Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

- Nu får vi en ny skole, hvor arkitekturen understøtter den nyeste pædagogik på en fleksibel måde. Ved at integrere skole og hal i én bygning bliver der også helt nye muligheder for fritidsbrugerne.

Tre fagdommere har deltaget i udvælgelsen af vinderforslaget, og i evalueringen siger de blandt andet:

"Lysningen er et overbevisende og meget gennemarbejdet projekt, som gennem hele evalueringsforløbet har haft bedømmelsesudvalgets positive opmærksomhed. Arkitekturen er robust og funktionel, men er også indbydende og med en stærk identitet i form af de grønne søjler og etagedækkende fremspring i halve etager. Projektets bærende kvaliteter kan videreføres i senere projektudvidelser."

Den stærke vision har ført frem til det gode resultat

Arbejdet med forme "Lysningen" er sket ud fra den vision, som styregruppen fastlagde ved projektets begyndelse:

"Visionen er at skabe mere end en traditionel skole og idrætshal. Vi vil skabe et helt nyt kultur- og samlingssted for borgerne. Skole og hal skal tilsammen danne et kreativt og fleksibelt miljø, så de kan fungere som et naturligt samlingspunkt for lokalområdet fremover.

Det nye samlingssted skal - som skolen og hallen i dag - danne ramme om undervisning og foreningsidræt, men der skal også skabes plads til nye idrætsgrene og de borgere, som slet ikke er organiseret. Der skal i organisation og mindset tænkes på tværs, og man kan forestille sig, at grænserne mellem "inde" og "ude" bliver flydende. Café og øvrige faciliteter skal gøre det attraktivt for unge at hænge ud og for ældre måske at udfolde nogle af de aktiviteter, der ellers er foregået på f.eks. Overlundgården."

Mere brugerinddragelse

Reglerne for offentlige udbud siger, at der nu er en såkaldt stand-still periode på 10 dage. Først den 4. juni kan Viborg Kommune og Arkitema underskrive kontrakten og aftale den videre proces.

Lige efter sommerferien starter en ny runde med grundig brugerinddragelse, så Arkitema kan have de detaljerede tegninger klar omkring juletid 2019. Herefter forbereder og gennemfører rådgiveren licitation i fagentreprise, inden første spadestik kan tages. Det forventer Viborg Kommune bliver i foråret 2021.

Fakta om skolebyggeriet

Arkitema er et århusiansk arkitektfirma, der står bag en række skole- og fritidsbyggerier i Danmark og Skandinavien. Som eksempler kan nævnes Lyreskovskolen i Aabenraa, Vibeengskolen i Haslev samt - under opførelse - Sønder Otting Skole ved Haderslev.

Viborg Kommune bygger en skole til 750 elever og en ny idrætshal for i alt 211 mio. kr. Skolen skal senere kunne udvides til op til 1.300 elever. Desuden skal der kunne etableres en ny Hal 2 med fokus på springgymnastik og atletik, hvis foreningerne kan finansiere det.

Bygningen opføres i såkaldt CLT, som er specialbehandlet krydslamineret tømmer, der kan modstå det skandinaviske klima.

Viborg Kommune og Arkitema vil være i tæt dialog om drift og vedligeholdelse af "Lysningen".

De tre fagdommere, der har deltaget i evalueringen af de fem forslag er:

  • Arkitekt Karin Elbek, RUM Arkitektur (fokus på arkitektur og funktionalitet)
  • Cand.pæd. Kasper Kjeldgaard Stoltz, Rummets Sprog (fokus på pædagogik og didaktik)
  • Arkitekt Lars Serup, Transform (fokus på idræt og fritid)

Bilag

Arkitemas illustrationer af "Lysningen".

Situationsplan over området med justeret og vejledende placering af byggeriet.

Evaluering af Arkitemas projektforslag til "Lysningen".

 

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget: tlf. 51 58 48 07, mail: pmj@viborg.dk

Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget: tlf. 29 72 29 91, mail: mapi@viborg.dk

Pernille Svendsen, forretningsområdechef i Arkitema: tlf. 50 77 73 73, mail: pesv@arkitema.dk