Beskæftigelsesudvalget jagter gode løsninger for at få unge ledige i job eller uddannelse

 

200 færre unge forsørges af Kommunen i dag end for to år siden. Den positive udvikling skal fortsætte med brug af forebyggelse, tværfaglighed og samarbejde mellem virksomheder og kommune. Det er konklusionen på Beskæftigelsesudvalgets nylige døgnseminar om beskæftigelsesindsatsen 2019 og 2020.

 

1.467 unge i Viborg Kommune er hverken i uddannelse eller beskæftigelse, men på midlertidige ydelser som f.eks. uddannelseshjælp. Det er 200 færre unge end for bare to år siden. Selvom udviklingen er positiv, arbejder Beskæftigelsesudvalget videre for, at endnu flere unge skal ind på virksomhederne eller i undervisningslokalerne.

 

Det kræver forebyggelse, tværfaglige indsatser og målrettede virksomhedspraktikker at få de unge videre i tilværelsen, mener Beskæftigelsesudvalget.

 

Udvalget fokuserer her særligt på de unge, som har mange og komplekse udfordringer, og som derfor har brug for forskelligartede tilbud. Beskæftigelsesudvalget vil også se på, hvordan Kommunen med en tværfaglig indsats kan understøtte, at flest mulige unge videreuddanner sig direkte efter folkeskolen - og dermed slet ikke kommer inden for i jobcenteret.

 

- Vi vil arbejde hårdt for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved at arbejde tæt sammen med folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne. Vi skal sætte ind med en tværfaglig indsats, hvis vi skal løfte gruppen af ledige unge. Vi vil bruge metoder og indsatser, som vi ved virker. Det handler blandt andet om Ungdommens Uddannelsesvejledning og forældresamarbejdet, siger Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget.

 

Samarbejde med virksomheder er afgørende

 

Virksomhederne er en helt central aktør i arbejdet med at få de unge ledige i job og uddannelse. Derfor ønsker Beskæftigelsesudvalget, at Viborg Kommune hjælper virksomhederne med at finde kvalificeret arbejdskraft og samtidig får en hjælpende hånd retur i arbejdet med at få ledige unge ind på det ordinære arbejdsmarked.

 

- Det er helt afgørende, at vi får flere virksomheder med, og at virksomhederne ikke bare tager unge ledige i praktik. Når det er sagt, så oplever vi bestemt, at virksomhederne ønsker at tage et socialt ansvar. Der skal være et formål med virksomhedspraktikkerne, så de unge får præcis det indhold i praktikkerne, der kan være med til at bringe dem et skridt tættere på en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Nikolai Norup, som er næstformand for Beskæftigelsesudvalget.

 

Virksomhedspraktikkerne skal øge de lediges kompetencer og i mange tilfælde fungere som trædesten ind på arbejdsmarkedet. Praktikkerne skal samtidig give de ledige et bredere netværk og en følelse af fællesskab.

 

Beskæftigelsesudvalget fortsætter jagten på de gode løsninger for at få unge ledige i job eller uddannelse. Det vil både ske som led i forhandlingerne om budgettet for 2020 og i arbejdet med Beskæftigelsesplanen 2020.

 

Yderligere oplysninger

Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 41 71 95 25, mail: andb@viborg.dk og Nikolai Norup, næstformand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 41 31 19 11, mail: nhn@viborg.dk.