Viborg Kommune tilbyder landmænd øko-omlægningstjek

 
Foto: Økologisk Landsforening

Foto: Økologisk Landsforening

 

En fjerdedel af landmændene i Viborg Kommune får nu tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Det sker som et led i kommunens udmøntning af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21, som regeringen, S, R og SF indgik i januar 2019.

 

Økologisk landbrugsdrift i områder tæt på vandboringer er et af de frivillige virkemidler, som Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at anvende til beskyttelse af fremtidens drikkevandsressourcer. Der blev i januar sat midler af til økologiske omlægningstjek i regeringens tillægsaftale med S, R og SF til Pesticidstrategi 2017-21, og Viborg Kommune tilbyder nu sammen med Økologisk Landsforening et gratis og uforpligtende øko-omlægningstjek til en fjerdedel af kommunens konventionelle landmænd. Landmænd, som driver jord i de nuværende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i indsatsområder med særlige drikkevandsinteresser.

- Beskyttelse af vores grundvand er en opgave, som kræver god planlægning, og som tager tid at gennemføre. At lodsejerne bliver gjort opmærksomme på, at de har jord inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og at omlægning til økologi kan være et af virkemidlerne til at sikre rent drikkevand uden pesticider til fremtidige genererationer, giver rigtig god mening, siger Stine Damborg, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Et økologisk omlægningstjek består i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens/bedriftens produktions- og afsætningsmæssige potentiale i en økologisk version.

- Det er ganske uforpligtende, og det giver landmanden et bedre overblik over, hvad økologisk landbrug er. Vi får aflivet nogle myter, og det viser sig ofte, at mange kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Nogle går i gang med det samme, og andre har økologi med i tankerne fremadrettet, siger Jens Peter Hermansen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere kommuner i gang

Økologisk Landsforening har i samarbejdet med mere end en fjerdedel af landets kommuner om målrettet brug af tilbud om øko-omlægningstjek. I tillægsaftalen mellem regeringen, S, R og SF til pesticidstrategien anerkendes den indsats, og i aftaleteksten hedder det om kommunernes muligheder for at arbejde med frivillige aftaler i BNBO'er:

- Det kan være aftale om pesticidfri/økologisk dyrkning, dyrkningsfrie arealer, naturprojekter eller skovrejsning i de pågældende områder. Kommunerne kan indgå aftale med Økologisk Landsforening om økologisk omlægningstjek - særligt på arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes drikkevandsressourcer, fortsætter Jens Peter Hermansen.

I aftalen er der afsat en million kroner til omlægningstjek i 2019. Indsatsen er derfor gratis for både Viborg Kommune og landmændene.

Landmændene i de udpegede områder vil i løbet af de kommende dage modtage et brev i deres e-boks med tilbuddet. Der vil senere blive fulgt op med telefonisk kontakt. Hvis der er landmænd, som ikke får tilbuddet, fordi de ligger udenfor de udpegede indsatsområder, men som alligevel ønsker et øko-omlægningstjek, kan man henvende sig til Økologisk Landsforening eller det lokale rådgivningscenter.

 

Yderligere oplysninger

Jens Peter Hermansen, økologikonsulent, Økologisk Landsforening, 61 97 49 10

Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, Viborg Kommune, 87 87 55 69

Joacim P. Kjeldsen, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 30 54 39 40