Nye tilbud til børn med diagnoser inden for autismespektret

 

Viborg Kommune styrker skoletilbuddene til børn med autisme.

 

Børne & Ungdomsudvalget i Viborg Kommune besluttede tirsdag den 4. juni 2019 at oprette et supplerende tilbud til børn med diagnoser inden for autismespektret. Det sker ved at oprette nye klasser på Egeskovskolen i Bjerringbro - det såkaldte A-klassetilbud, som i dag findes på Vestervang Skole i Viborg.

Undervisningen på Egeskovskolen henvender sig til nye elever, der bliver visiteret til en A-klasse fra skoleåret 2019/2020. De elever, som allerede modtager undervisning i A-klasserne på Vestervang Skole, bliver som udgangspunkt, hvor de er. Hvis nogle forældre med børn i A-klasserne på Vestervang Skole ønsker, at deres børn fremover skal modtage undervisning på Egeskovskolen, er Viborg Kommune åben for at imødekomme det.
- Vi vil gerne sikre, at børnene inden for dette specialområde har de fysiske rammer, der skal til for at opnå trivsel og læring. Den mulighed har vi nu ved at oprette et supplerende tilbud på Egeskovskolen. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at ingen af de nuværende elever på Vestervangs Skole bliver flyttet mod deres vilje, siger Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Sammenhæng til den almene folkeskole

Fra skoleåret 2020/2021 opretter Viborg Kommune desuden en ny type tilbud til børn med lettere grad af autisme. Her vil op til fire børn med diagnoser inden for autismespektret kunne indgå i en almindelig folkeskoleklasse, som så til gengæld kun vil rumme omkring 16 børn i alt og vil få tilknyttet flere pædagogiske resurser.

De nye klasser etableres på de samme to skoler, Vestervang Skole og Egeskovskolen, som fra sommerferien huser A-klasserne. Formålet er, at det skal skabe et fælles udgangspunkt for udviklingen af medarbejdernes kompetencer.
- Vi er glade for, at vi får en ny og mere sammenhængende struktur på specialundervisningsområdet. Det betyder, at vi fra næste år har et undervisningstilbud, som er mere målrettet den enkeltes behov. Børn med forstyrrelser inden for autismespektret er jo lige så forskellige som alle andre børn, uddyber Per Møller Jensen. 

Om valget af Egeskovskolen som hjemsted for de nye tilbud siger Per Møller Jensen:
- Vi har valgt Egeskovskolen, fordi skolen allerede har gode specialpædagogiske kompetencer og erfaring med børn med autisme. Desuden vil personalet fra A-klasserne på Vestervang Skole bidrage med deres kompetencer og erfaringer til et godt tilbud i Bjerringbro.

Beslutningen er på vej i høring hos skolebestyrelserne på de to skoler.

Fakta

A-klasserne i Viborg Kommune er et kommunalt specialklassetilbud drevet i henhold til folkeskoleloven. Man visiteres til tilbuddet gennem PPR og skolederen.

A-klasserne er rettet mod normaltbegavede elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Læs mere i referatet fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2019 på viborg.dk.

 

 

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget
Tlf. 51 58 48 07, mail: pmj@viborg.dk

Claus Drachmann Kaasby-Wang, skolechef
Tlf. 87 87 10 50, mail: cdn@viborg.dk