Ny organisering af fjernvarmeforsyningen i Viborg på vej

 

Torsdag den 13. juni 2019 var der møde på Viborg Rådhus om organisering af varmeforsyningen i Viborg.

 

Mødet resulterede i enighed mellem repræsentanter for

 • Politiske grupper repræsenterende 30 medlemmer af Viborg Byråd
 • Viborg Fjernvarme
 • Overlund Fjernvarme
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Sct. Jørgen

om at søge følgende godkendt i deres respektive besluttende organer:

 

Al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse.

I en overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangs-bestyrelse på 14 medlemmer:

 • Viborg Kommune udpeger 7 medlemmer
 • Distributørerne udpeger 7 medlemmer
  • Viborg Fjernvarme udpeger 4 af distributørernes medlemmer
  • Overlund Fjernvarme udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Viborg udpeger 1 af distributørernes medlemmer
  • Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 af distributørernes medlemmer
 • Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og 2 næstformænd.
 • Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varme-forsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

Parterne er samtidig enige om, at arbejdet med nye vedtægter og overdragelsesdokumenter kan begynde nu. Målet er at behandle materialet i de relevante beslutningsfora inden årets udgang, herunder Viborg Byråd og Viborg Fjernvarmes generalforsamling.

 

I vedtægterne skal indarbejdes bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning m.v. frem til 1. januar 2022.

 

I foråret kom en endelig afklaring af fordelingen af omkostningerne efter geotermi-projektet. Samtidig er der ved at blive indgået forlig mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme om fordelingen af den del af udgifterne, som ifølge Energitilsynets afgørelse ikke kan indregnes i varmepriserne.

 

Yderligere oplysninger

Ulrik Wilbek, borgmester, tlf. 4078 8800, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Niels Dueholm, gruppeformand for Socialdemokratiet, tlf. 23 64 54 16, e-mail: nd@viborg.dk

Peter Juhl, repræsentant for Det Konservative Folkeparti, tlf. 27 53 74 00, e-mail: peju@viborg.dk

Kristian Brøns Nielsen, fmd. for Viborg Fjernvarme, tlf. 20 14 17 33, e-mail: kristian@broenscounsult.dk

Johannes Stensgaard, fmd. for Boligselskabet Sct. Jørgen, tlf. 29 28 46 64, e-mail: johsviborg@gmail.com

Kirsten Østerballe, fmd. for Boligselskabet Viborg, tlf. 41 81 72 13, e-mail: kiokirsten@gmail.com

Michael Petersen, fmd. for Overlund Fjernvarme, tlf. 40 63 12 82, e-mail: mipe@skivekommune.dk