Viborg har stor succes med åben skole

Viborg Kommune investerer målrettet i åben skole for at få børn og unge ud i nærmiljøet for at lære og for at få en varieret skoledag. Det sker via KLC Viborg. Og investeringen går godt.

 
Elever fra 4. – 6. klasse på Ulbjerg Skole besøger Bruunshaab Gl. Papfrabrik, der vi KLC Viborg inviterer til åben skole.

Elever fra 4. – 6. klasse på Ulbjerg Skole besøger Bruunshaab Gl. Papfrabrik, der via KLC Viborg inviterer til åben skole.

 

Viborg Kommune investerer målrettet i åben skole for at få børn og unge ud i nærmiljøet for at lære og for at få en varieret skoledag. Det sker via KLC Viborg. Og investeringen går godt.

 

En flok børn står nysgerrigt mellem de store, gamle maskiner på Bruunshaab Gl. Papfabrik og bliver klogere. De lærer, hvordan man genbruger papir til at lave pap af, som man gjorde det i gamle dage.

Det er elever fra 4. - 6. klasse på Ulbjerg Skole, der en råkold januardag er taget væk fra skolens vante rammer og ud i det virkelige liv for at lære.

Det er deres lærer Karen Arkesteijn, der er gået på opdagelse i KLC Viborgs store læringskatalog for at finde et forløb ude i nærmiljøet, hvor eleverne kan få en anderledes undervisning.

- Jeg har meget fokus på de tre huskeknager, når elever skal lære noget: De skal have faglig viden, de skal have en oplevelse, og de må gerne være aktive. Og KLC-tilbuddet opfylder alle tre ting. Det giver eleverne nogle autentiske oplevelser uden for skolens rammer, som de kan relatere det faglige stof til, fortælle Karen Arkesteijn og tilføjer:

- KLC-portalen gør det let for mig, som lærer, at finde spændende læringsforløb til børnene. Her ligger et helt katalog med muligheder, som tilbyder eleverne oplevelser og involvering, som de lærer en masse af. Jeg kan let se på portalen, hvilke tilbud der er, og hvordan de passer ind i det, mine elever skal lære noget om.

Banebrydende transportpulje

KLC Viborgs store succes skyldes blandt andet den store opbakning til projektet - lige fra politikere til de mange organisationer, institutioner og virksomheder, der byder ind med læringstilbud. En banebrydende transportpulje er også en del af succesen. Den betyder, at alle børn i hele Viborg Kommune - uanset hvor de går i skole eller dagtilbud - kan være med, for det pædagogiske personale skal ikke tænke på transport.

I 2018 var der afsat 1.2 millioner kr. til transport, og i år er der afsat 2.2 millioner kr., hvor af de 480.000 kr. allerede nu er reserveret til forløb i 2019.

- Med KLC Viborg har vi skabt en portal, som giver en stor gevinst på den pædagogiske bundlinje, og som lærerne faktisk bruger. Den er blevet en stor succes, og vi er faktisk ret stolte af den, fortæller Per Møller Jensen, formand for Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg.

På trods af den store succes, så har folkene bag KLC Viborg et ønske om, at endnu flere lærere og virksomheder finder hinanden til gavn for kommunens børn og unge og hele den lokale sammenhængskraft.

Fakta om KLC Viborg

KLC Viborg er Viborg Kommunes svar på åben skole, som regeringen vedtog i forbindelse med skolereformen i 2014. KLC står for Kulturelt LæringsCenter - kulturelt skal forstås som både virksomhedskultur og traditionel kultur. KLC Viborg har til formål at samle og formidle en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år i skole- og dagtilbud.

Platformen KLC Viborg blev oprettet, og her ligger i dag 206 forløb til grundskolen og 48 forløb til dagtilbud. Der er 65 udbydere, som inviterer børnene indenfor i deres verden. Det er både kulturinstitutioner, erhvervslivet og kommunale tilbud.

KLC Viborg drives og udvikles i Børn & Unge i tæt samarbejde med andre forvaltninger i kommunen.

 

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg, T: 51 58 48 07 / M:pmj@viborg.dk,

Claus Drachmann Kaasby-Wang, skolechef i Viborg Kommune, T: 87 87 10 50 / M: cdn@viborg.dk

Karen Arkesteijn, underviser i Viborg Kommune, T: 53 28 81 96 / M: karen.arkesteijn@skolekom.dk