Trepas fortsætter og nyt tilbud til borgere i beskyttet beskæftigelse er på vej

 
Foto fra Trepas / Viborg Kommune

Foto fra Trepas / Viborg Kommune

 

Med ny politisk beslutning kan førtidspensionister både tilbydes beskyttet beskæftigelse på Jobigen og - som noget nyt - i almindelige virksomheder i Viborg Kommune

 

Arbejdsmarkeds- og socialområdet arbejder sammen om beskyttet beskæftigelse for at bringe borgerne tættere på det ordinære arbejdsmarked. På et fælles møde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar 2019 drøftede de to udvalg fremtiden for beskyttet beskæftigelse i Viborg Kommune.

Trepas fortsætter

Udvalgene er enige om, at førtidspensionister i Viborg Kommune fortsat skal kunne tilbydes beskyttet beskæftigelse i kommunens eget tilbud Jobigen. Her er der især tale om arbejde i Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov.

Af hensyn til borgernes forskellige udfordringer holder politikerne fast i, at borgere med psykiske handicap og borgere med fysiske handicap fortsat skal være på to forskellige adresser. Det betyder, at tilbuddet på Nørremarksvej til borgere med psykiske handicap fortsætter uændret.

Ekstra tilbud

Som noget nyt besluttede politikerne, at kommunens førtidspensionister nu også kan tilbydes beskyttet beskæftigelse i eksterne virksomheder - enten som gruppe eller som enkeltpersoner.

Initiativet er i tråd med den generelle udvikling af beskæftigelsespolitikken, hvis formål er at gøre indsatsen mere virksomhedsrettet af hensyn til både borgere og virksomheder.

Tilbud udvikles efter borgernes behov

Udvalgene vil ikke fastsætte konkrete måltal for, hvor mange borgere, der skal ud i beskyttet beskæftigelse i eksterne virksomheder og heller ikke, hvor hurtigt det skal ske. Tilbuddet skal udvikles afhængigt af borgernes ønsker og behov - og i samarbejde med professionelt fagpersonale, som sammen med borgerne kan vurdere den enkeltes potentiale.

Formand for Beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel, er glad for, at der fortsat vil være et tilbud om beskyttet beskæftigelse på kommunes egne tilbud:
- Jeg synes, at vi har nogle meget velfungerende og attraktive tilbud til de borgere, som af forskellige grunde ikke kan være på det ordinære arbejdsmarked. Så jeg er rigtig glad for beslutningen på udvalgenes fællesmøde.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Aase Kubel Høeg, er enig:
- Ja, og nu kan vi ovenikøbet supplere med et tilbud om at komme i beskyttet beskæftigelse ude i ordinære virksomheder. Jeg er helt sikker på, at nogle af kommunens førtidspensionister vil se det som attraktivt at komme ud på en ordinær arbejdsplads - selvfølgelig tilrettelagt i samarbejde mellem borgeren selv, det professionelle personale og arbejdspladsen.

Se referater fra udvalgenes møder torsdag den 17. januar 2019:

Social- og Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Fakta om beskyttet beskæftigelse

  • Tilbud om beskyttet beskæftigelse er en del af Jobigens arbejdsområde
  • Målgruppen er førtidspensionister med psykisk eller fysisk handicap
  • Der er normeret 117 pladser til borgere med fysiske handicap
  • Der er normeret 35 pladser til borgere med psykiske handicap
  • Begge tilbud er fuldt belagt
  • Organisationen Jobigen ligger under Beskæftigelsesudvalgets område.
  • Myndigheden på området ligger under Social- og Sundhedsudvalget (Serviceloven § 103)

Trepas, Jobigen

Tilbud til borgere med fysiske handicap foregår her:
Montage, Vævervej
El, Vævervej
Dækmontering, Vævervej
Miniregnskov, Gl. Hald
Kløvercafeen, Sct. Mikkelsgade
Facility, Vævervej

 

Produktion og Service, Nørremarksvej

Tilbud til borgere med psykiske handicap foregår her:
Kantine, Nørremarksvej m.fl.
Bogekspeditionen, Gymnasiet
Rengøring, Nørremarksvej
Montage, Nørremarksvej
Tekstil, Nørremarksvej
Pakkeri - fødevarer, Nørremarksvej

 

Yderligere oplysninger

Aase Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, e-mail: akh@viborg.dk

Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf.: 41 71 95 25, e-mail: andb@viborg.dk