Ny børnebog hjælper børn og voksne til at forstå demens bedre

 
’Alva og demenstågen’ forklarer på de fire til 10-åriges præmisser, hvordan hjernen og psyken forandres med demens

Alva & Demenstågen forklarer på de fire til 10-åriges præmisser, hvordan hjernen og psyken forandres på grund af demens

 

Demens påvirker hele familien, når et familiemedlem bliver ramt. Ny minibog sætter ord på oplevelser og følelser hos børn, som er pårørende til en demensramt.

 

Alva og Bedste har mange skønne oplevelser sammen, men demenstågen i Bedstes hjerne forstyrrer både hukommelse og følelser hos Bedste - og det påvirker barnebarnet Alva, som er hovedpersonen i bogen Alva & Demenstågen.

Bogen er produceret i et samarbejde mellem tre parter: Sundhedsstyrelsen har finansieret bogen, virksomheden Caretoons har skrevet indholdet med lægefaglig støtte fra Nationalt videnscenter for Demens, og Demensenheden, Viborg Kommune har givet faglig feedback. Bogen er illustreret af Kristian Kristensen. Viborg Kommune står nu for at udbrede bogen lokalt.

Alva & Demenstågen forklarer på de fire til 10-åriges præmisser, hvordan hjernen og psyken forandres med sygdommen og giver gode råd til, hvordan man kan bevare nærhed og kvalitet i samværet med en pårørende med demens.
- Vi har indgået i samarbejdet om bogen, fordi vi ser et stort behov for også at udbrede kendskabet til demenssygdomme til mennesker, som rammes indirekte af sygdommen, fortæller Lone Langballe, som er formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Viborg Kommune er såkaldt 'Demensvenlig kommune', og bogudgivelsen hænger godt sammen med mange af de andre nye aktiviteter, som Kommunen har sat i gang de senere år. Det gælder ikke mindst etableringen af et nyt Rådgivnings- og Aktivitetscenter i tilknytning til plejecentret Liselund.
 

Bog skal sætte gang i samtaler om demens

Bogen udkommer i første omgang i et oplag på 4.000 eksemplarer, og tanken er at udbrede bogen til blandt andet børneinstitutioner, skoler, praktiserende læger og plejecentre rundt i kommunen, samt borgere med demens.
- Viborg Kommune holder allerede med jævne mellemrum samtaler med pårørende, og Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demens vil samarbejde på tværs af forvaltningerne for at stille bogen og måske andre resurser til rådighed for at gøre opmærksom på bogen, så den kan blive læst og brugt som afsæt for samtaler om demens, siger Lone Langballe.

Minibogen er både udgivet som tryksag og som PDF-fil, der kan hentes på Viborg Kommunes hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 

Samarbejde med Kulturelt LæringsCenter Viborg

Rådgivnings- og Aktivitetscenterets medarbejdere og brugere vil samarbejde med Kulturelt LæringsCenter Viborg om tre tilbud med aktiviteter til børn op til 10 år. Formålet er at formidle budskaberne fra Alva & Demenstågen og give børnene generel viden om demenssygdom.

  • 0-3 år i dagtilbud og vuggestuer
  • 3 til 6-årlige i børnehaver
  • Skolebørn op til 10 år.

En medarbejder fra Rådgivnings- og Aktivitetscentret og en borger med demens eller en pårørende medvirker under aktiviteterne, som alle foregår på Liselund.

Kulturelt LæringsCenter Viborg er Viborg Kommunes svar på åben skole, som regeringen vedtog i forbindelse med skolereformen i 2014 og dækker både skole og dagtilbud.

 

Yderligere oplysninger

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget 
Mail: lovl@viborg.dk, telefon: 29 34 66 62

Susanne Kongerslev Andersen, leder af Pleje- og Omsorgscenter Liselund 
Mail: sand@viborg.dk, telefon: 87 87 66 45

Se minibogen Alva & Demenstågen på viborg.dk